Samen maken we de buurt

13 juni 2022

27 juni inloopavond volgende fase Energiepark van Ontwikkelplan naar ontwerp

Benieuwd naar de ontwikkelingen van het Energiepark? Het participatieplatform Energiepark (i.o.) nodigt u uit, in samenwerking met de gemeente Leiden en Ontwikkelcombinatie Energiepark, voor de inloopavond ‘Van Ontwikkelplan naar ontwerp’. Op 27 juni 2022 bent u van harte welkom!

Datum:             Maandagavond 27 juni

Tijd:                  Tussen 19.30 en 21.30 uur

Locatie:            PLNT, Langegracht 70 in Leiden

Aanmelden:      Niet nodig

Voor iedereen die zich wil informeren over het Participatieplatform Energiepark (i.o.) en de huidige stand van zaken rond deze gebiedsontwikkeling en herinrichting van het gebied tussen de Langegracht en de singel, het Energiepark e.o.

Wat kunt u verwachten?

De ontwikkeling van het gebied gaat de ontwerpfase in en de invulling wordt daarmee concreter. In de - vrij abstracte – gebiedsvisie bepaalden we: wat willen we in het gebied? Werken, wonen, recreëren of iets anders? Per onderwerp is te zien wat de stand van zaken is en wat de ontwerpideeën zijn: wat wordt het woonprogramma? Welk plan is er voor de daklozenopvang (maatschappelijke opvang) in het gebied? Welke functies komen er, naast wonen, zoals het zogenoemde Makershuis? Wat zijn de ideeën over parkeren? En hoe gaan we samen het ontwerp van het park aanpakken? Hoe kunnen horeca, cultuur en evenementen een plaats krijgen? Bij elk paneel staat iemand met wie u in gesprek kunt.

Wat er verder aan de orde komt: het proces rondom het ‘Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte’ en het Beeldkwaliteitsplan, de stappen op weg naar woningbouw, hoe bouwen we figuurlijk aan dit nieuwe stuk binnenstad (stadmaken), planning op hoofdlijnen en vooral hoe u over verschillende onderwerpen kunt meepraten of uw mening laten horen.

Praat mee met het Participatieplatform (i.o)

De oprichting van het Participatieplatform Energiepark is in volle gang. Deze avond is onze eerste open bijeenkomst en we hopen u te mogen verwelkomen. Vorig jaar legden gemeente, Leiden, de Ontwikkelcombinatie Energiepark afspraken vast op basis van het Ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving. Dit gebeurde in samenwerking met het Nieuw Leids Bolwerk. De raad gaf overwegingen mee ten aanzien van de participatie. De voornemens van toen krijgen vorm in het oprichtingsproces van het Participatieplatform Energiepark.

Wilt u meepraten, dan zien we u graag. Let op: aanmelden is niet nodig. U kunt op 27 juni inlopen tussen 19.30 en 21.30 uur in PLNT Langegracht L

Volg Energiepark Leiden
op social media