Denk jij mee over de woningbouw op de Stadsbouwhuislocatie?

Met het ontwerp voor de woningbouw op de Stadsbouwhuislocatie gaat het snel: het schetsontwerp ligt er al en het Participatieplatform Energiepark is gevraagd om commentaar. Daarom zijn we op zoek naar geïnteresseerden die willen meekijken. Samen vormen we dan de Participatiegroep Stadsbouwhuislocatie.

Hoe vaak komen we bijeen?Het ontwerpproces van de nieuwbouw op de Stadsbouwhuislocatie kent vier stappen: het schetsontwerp, het voorlopig ontwerp, het definitieve ontwerp en het definitieve ontwerp voor de omgevingsvergunning. Rond elke stap komt de Participatiegroep Stadsbouwhuislocatie één en soms twee keer bij elkaar. Het neemt ongeveer een jaar in beslag om te komen van het eerste schetsontwerp tot het laatste ontwerp.Waar kijken we naar?De Participatiegroep Stadsbouwhuislocatie bepaalt samen met de projectontwikkelaar en de gemeente welke onderdelen van het ontwerp van de nieuwbouw op deze locatie voorgelegd moeten worden aan een grotere groep mensen om te komen tot goed en gedragen ontwerp. Denk aan onderdelen als:

  • het aantal entrees tot een woonhof in relatie tot de sociale veiligheid,
  • parkeren half boven of helemaal onder het maaiveld,
  • de inrichting van een binnenstraatje.

WelkomWeet dat het erg leuk is om bij de ontwikkeling en het ontwerp van het Energiepark betrokken te zijn. Je staat met je neus op wat er gebeurt, je speelt echt een rol en je maakt dingen mee die je anders niet zou hebben meegemaakt. Dat is bijzonder. Je hoeft geen architectuurkennis te hebben, liever niet zelfs: aangezien we allemaal ergens wonen zijn we ervaringsdeskundig. Gezond verstand en een kritische blik zijn belangrijk. Je bent dus welkom.Meer info?Interesse om deel te nemen aan de Participatiegroep Stadsbouwhuislocatie? Meld je dan aan via het formulier hieronder. Met vriendelijke groet van,Annemiek Hogendorp, trekker Participatiegroep StadsbouwhuislocatieCorine Hendriks, lid Participatiegroep StadsbouwhuislocatieP.S. Liever participeren op andere onderdelen van het Energiepark? Dat kan. bijv. op groen/singelpark, locatie PLNT/Sleutels en de maatschappelijke opvang. Als je daar meer belangstelling voor hebt, kun je dat ook via het formulier aangeven. 

Volg Energiepark Leiden
op social media