Het Participatieplatform nodigt je uit:
Informatieavond over stand van zaken participatie op 5 juni


Het is een tijdje stil geweest maar dat betekent niet dat er niets is gebeurd in de participatie op het Energiepark. Het gebied, grofweg tussen Langegracht en Maresingel, wordt de komende jaren getransformeerd tot een levendige stadsbuurt met een mix van wonen, werken, cultuur, stadsnatuur, recreatie, horeca en sport. En het bijzondere is: iedereen kan meepraten en invloed uitoefenen via het Participatieplatform Energiepak (PPE).

Het PPE organiseert maandagavond 5 juni in de Nieuwe Energie (3de Binnenvestgracht 23, Leiden) een informatieavond voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen en mee wil denken en praten.

De plannen en bijzondere aspecten


Architect Ronald Knappers (partner van de Leidse Studio VVKH) is architectuur-supervisor over het hele Energiepark. Hij geeft een algemene presentatie over de plannen die nu worden gemaakt. Hij gaat daarbij in op de bijzondere aspecten van het gebied. Als supervisor is het de taak van Knappers te bewaken dat de ontwerpen van de verschillende nieuwe gebouwen met voldoende kwaliteit op elkaar en op het industriële erfgoed aansluiten.

Toelichting op de deelprojecten


Het Participatieplatform geeft hierna een korte toelichting op de deelprojecten die zij heeft benoemd voor de participatie. Het gaat om de locatie van het voormalige Stadsbouwhuis (deelproject J) dat plaatsmaakt voor 150 woningen in vier blokken. Daarnaast komt er een blokje van vier woningen op de huidige parkeerplaats. De eerste schetsen zijn gereed. Het tweede project betreft het gebied waar nu PLNT is gevestigd (deelproject E). Dat gebouw maakt plaats voor 100 woningen, waarbij ook wordt onderzocht of er zelfbouwkavels of cascowoningen kunnen worden gerealiseerd. Verder komt in dit gebied de nieuwbouw van de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen. Tenslotte is er het deelproject Groen en Buitenruimte (deelproject 3). De deelprojecten J en E lopen al, wel worden nog deelnemers gezocht, het deelproject Groen is net gestart en project MO (maatschappelijke opvang) wacht de aftrap.

Deelnemers aan de avond kunnen daadwerkelijk meepraten.

Op 5 juni wordt ook laatste stand van zaken met betrekking tot het nieuwe bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan aangegeven. 

Informatieavond participatie Energiepark Leiden


Datum: 5 juni 2023
Tijd: 19.30-21.30 uur met een drankje en hapje na afloop
Plaats: Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden

Volg Energiepark Leiden
op social media