Participatieplatform Energiepark

Samen maken we de buurt. Doe je mee? 

Bij het maken van plannen voor een nieuwe wijk tussen de Langegracht en de Maresingel, is participatie een belangrijk uitgangspunt. Dat geldt ook voor de huidige fase van het nieuw te ontwikkelen Energiepark.

 Het is al duidelijk welke functies in het gebied komen (gebiedsconcept en gebiedsvisie), en waar die komen (ontwikkelplan). Nu gaat het om het hoe. Hoe gaan de huizen er precies uit zien? Hoe gaat het park eruit zien? Voor wie wordt werken in het gebied mogelijk? Hoe wordt de maatschappelijke opvang van daklozen ingepast en wat voor culturele activiteiten passen in het industrieel erfgoed dat blijft behouden? Een gegeven is dat de energiecentrale nog jaren in bedrijf blijft.

De participatie is bepaald niet vrijblijvend. Sterker nog: er wordt gewerkt aan een constructie waarbij de gemeente, de ontwikkelaars van de nieuwe gebouwen (Steenvlinder en BPD) en het Participatieplatform als gelijkwaardige partners optrekken. Dat wordt nog in 2022 vastgelegd in een officiële overeenkomst. Dat bevestigt nog eens het motto: Samen maken we de buurt.

Het Participatieplatform, nu nog in oprichting, krijgt onder leiding van buurtbewoner Herma Geboers (voorzitter) steeds meer vorm. Het is de taak van het Platform om zoveel mogelijk meningen te verzamelen onder een zo divers en inclusief mogelijk publiek. Die meningen betreffen diverse, nog vast te stellen, aspecten van het Energiepark. Het platform benadert onder meer (aanstaande en huidige) bewoners, relevante partijen in de stad en roept iedereen die zich wil uitspreken op zich te melden. De opbrengst van consultaties wordt indringend gedeeld met de andere twee partijen, de gemeente en de ontwikkelaars. Een eerste, succesvolle voorlichtingsbijeenkomst is al geweest, op 27 juni 2022. De resultaten daarvan worden nog op deze site geplaatst.

Wil jij ook meepraten? Geef je onderaan deze pagina op.

Interesse participatie Energiepark Leiden

Volg Energiepark Leiden
op social media: