Energiek, verbonden en gezond

De kernwaarden die het beste vertellen wat Energiepark is en zal worden, zijn: energiek, verbonden en gezond. Deze kernwaarden geven richting aan de ideeën en plannen voor het Energiepark.

Energiek

Energie en activiteit zijn van oudsher typerend voor deze plek, waar fabrieken gehuisvest waren en nu nog de energiecentrale staat. In de toekomst komen er nieuwe gebouwen waar activiteiten plaatsvinden. Er is ruimte voor ontwikkeling van cultuur; er wordt gewerkt en gemaakt (in broedplaatsen, ateliers en woonwerkwoningen), gegeten en gedronken, gerecreëerd en gesport. Het Energiepark is straks een energieke en levendige plek in de stad waar nieuwe dingen worden gecreëerd en waar van alles gebeurt op diverse momenten. Een plek waar je nieuwe mensen, activiteiten en vormgeving kunt ontdekken.

Verbonden

In de 19e en 20e eeuw was de Langegracht het centrum van industriële nijverheid in Leiden. Sommige fabrieksgebouwen van toen staan er nog en geven het Energiepark een bijzonder karakter. Er ontstaat een sterke verbondenheid met de historie van de plek door dit industrieel erfgoed te behouden. In de ruimtelijke opzet, zowel stedenbouwkundig als landschappelijk, vormt het Energiepark een schakel tussen de binnenstad en Leiden-Noord. Door goede fysieke connecties is het Energiepark goed met de omliggende stad verbonden. De verschillende bewoners, omwonenden en gebruikers voelen zich betrokken bij en verbonden met elkaar en hun buurt. Partnerships met de lokale ondernemers – steenhouwerij Bambam, bierbrouwer Pronck, startup hub PLNT, daklozenopvang De Binnenvest en kinderopvang Small Steps - vormen de basis van het programma. Daarnaast wil beeldend kunstenaars EST aan de slag om het Papegaaisbolwerk te transformeren tot ‘Leiden Art Hub’, met ruimte voor theater, dans, beeldende kunst, muziek en eten en drinken.

Gezond

Het Energiepark moet een gezonde stedelijke plek worden; een plek waar je graag naartoe wilt en wilt wonen. In het nieuwe Energiepark verandert het park van stenig naar groen, met groene overgangszones, vergroening aan gevels van gebouwen en de energiecentrale en bijvoorbeeld klimmend groen op pergola’s en groene daken. Vanuit sociale duurzaamheid wordt gewerkt aan een omgeving waar allerlei mensen prettig met en naast elkaar samenleven. Naast klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit worden nieuwe mobiliteitsvormen de norm. Het groen is een grote kwaliteit. Bestaand groen wordt gekoesterd, nieuw groen wordt toegevoegd. Het Energiepark is zo ingericht dat lopen en fietsen de norm is en autogebruik en -bezit wordt ontmoedigd. De buurt is autoluw.

Volg Energiepark Leiden
op social media