Skip to main content

De Nieuwe Energie

Wat gaat hier gebeuren

Het oude monumentale gebouw van de voormalige wolspinnerij blijft behouden en het blijft een bedrijfsverzamelgebouw.

Uitgangspunt uit het Ontwikkelplan

Voor een open karakter worden er grote openingen gemaakt in de gevel. Dat zorgt voor verbinding met het park.

De Nieuwe Energie krijgt het volgende programma:

  1. Huisvesting PLNT bedrijfsverzamelgebouw + zelfstandige horeca
  2. Kantoorfunctie (gelijk aan bestaand)
  3. Zaalverhuur (gelijk aan bestaand)

Stand van zaken

Op dit moment is De Nieuwe Energie een verzamelplaats voor bedrijven, zalenverhuur, bedrijfsrestaurant, de dak- en thuislozenopvang Stichting De Binnenvest en de thuisbasis van woningcorporatie Portaal.