Energiepark Leiden

Samen maken we de buurt

Het Energiepark wordt getransformeerd tot een levendige stadsbuurt met een mix van wonen, werken, cultuur, stadsnatuur, recreatie, horeca en sporten. Een echt Leidse plek waar mens en stad samenkomen. Het park wordt met fiets- en wandelroutes verbonden met de stad. Maatschappelijke functies worden versterkt en uitgebreid met culturele en ambachtelijke activiteiten. 

Bijzonder is dat de plannen voor het nieuwe Energiepark mede door omwonenden zijn gemaakt. Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk heeft samen met de gemeente en twee gebiedsontwikkelaars het ontwikkelplan gemaakt. De energie van de buurt komt terug in deze energieke plek, waar je gezond woont en leeft. Tussen de Langegracht en Maresingel komen rond de 250 duurzame woningen in een groene omgeving die klaar is voor de toekomst.

Van origine is het Energiepark hét centrum van industriële nijverheid in Leiden, met de monumentale energiecentrale als eyecatcher. Dit industriële erfgoed wordt herontwikkeld door de gebruikers die nu al in de historische panden gevestigd zijn. Gebouwen kunnen veranderen van functie, als dat nodig is. Omwonenden en toekomstige bewoners denken mee over de inrichting van het Energiepark. Samen maken we de buurt!

De hele gebiedsontwikkeling van het Energiepark zal acht tot tien jaar duren. Al die tijd blijft de stad en buurt betrokken. En net als de plannen voor het Energiepark is ook deze website in ontwikkeling. Wees alvast welkom in het Energiepark van de toekomst, een ontmoetingsplek voor iedereen. Wil je op de hoogte blijven van deze gebiedsontwikkeling? Meld je aan voor de nieuwsbrief. 

 

Tijdlijn

Waar staan we nu

Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk heeft in 2020 het initiatief genomen om samen met de gemeente Leiden en gebiedsontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Steenvlinder een ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving te maken. Dat is uniek in Leiden. Het burgerinitiatief gaat nu samen met andere stadspartners op in een participatieplatform en blijft zo betrokken bij de ontwikkeling.

Begin 2022 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelcombinatie -BPD en Steenvlinder- getekend. We staan aan het begin van een bijzondere en spannende gebiedsontwikkeling die 8 tot 10 jaar gaat duren. Het gebied wordt opgesplitst in deelgebieden en in fases ontwikkeld. Met de sterke basis die gelegd is zal hier een energieke, verbonden en gezonde buurt ontstaan.

Een volgende stap is de vaststelling van het Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte en het Beeldkwaliteitsplan. In het Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte worden de juridisch planologische kaders opgenomen. En in het Beeldkwaliteitsplan de stedenbouwkundige en architectonische vertaling van de gebiedsvisie en het ontwikkelplan.

Het Participatieplatform nodigt je uit:
Informatieavond over stand van zaken participatie op 5 juni

12 mei 2023

Het is een tijdje stil geweest maar dat betekent niet dat er niets is gebeurd in de participatie op het Energiepark. Het gebied, grofweg tussen Langegracht en Maresingel, wordt de komende jaren getransformeerd tot een levendige stadsbuurt met een mix van wonen, werken, cultuur, stadsnatuur, recreatie, horeca en sport. En het bijzondere is: iedereen kan meepraten en invloed uitoefenen via het Participatieplatform Energiepak (PPE). 

Handen uit de mouwen voor een groener Energiepark

25 april 2023

Tijdens ‘NL doet’ staken we, samen met de vrienden van het Singelpark, Pronck, bewoners van de maatschappelijke opvang, Est en vrijwilligers uit de buurt, de handen uit de mouwen voor het vergroenen van het gebied. Het werd een topdag. Waar vrijdag de sneeuw vrijdag nog viel, scheen zaterdag volop de zon.

Interview architecten deelgebied E

26 april 2023

De ontwikkeling van het Energiepark is opgedeeld in deelgebieden. ‘Deelgebied E’ is het gebied waar momenteel PLNT gevestigd is. Het bestaande gebouw wordt vervangen door nieuwbouw.  

Aanmelden nieuwsbrief Energiepark

Volg Energiepark Leiden
op social media