Energiepark Leiden

Op het terrein rond de energiecentrale aan de Langegracht in Leiden, inclusief het naastgelegen Stadsbouwhuis, kan de herontwikkeling van industrieel erfgoed gecombineerd worden met de ontwikkeling van groen, woningbouw, cultuur, werk en voorzieningen. 

 

 

De gemeente Leiden selecteerde in mei 2020 het samenwerkingsverband van burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk, Bouwfonds Property Development, Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep als partner voor de herontwikkeling van het Energiepark in Leiden.

In deze unieke samenwerking tussen bewoners, markt en gemeente, wordt de komende maanden gewerkt aan een haalbaarheids-onderzoek naar de ontwikkeling van het Energiepark. Samen kijken zij hoe het gebiedsconcept Energiebuurt, dat Nieuw Leids Bolwerk samen met BPD en Steenvlinder maakte en waar de MBE Groep later bij aanhaakte, in te passen is in de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark. In het eerste kwartaal van 2021 worden de eerste uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek verwacht.

 

Pioniersrol Omgevingswet

 

Het samenwerkingsverband loopt vooruit op de nieuwe Omgevingswet. Bewoners van het Energiepark hebben zelf het initiatief genomen voor de herontwikkeling van hun buurt, en hebben veel stadspartners en de drie gebiedsontwikkelaars aan zich gebonden.

Het krachtige burgerinitiatief is uitgegroeid tot een professioneel samenwerkingsverband, waarbij de bewoners in de rol van gebiedsraad zelf de participatie organiseren.

In een uitgebreid interview op www.gebiedsontwikkeling.nu vertellen de samenwerkingspartners hoe zij dit unieke traject met elkaar vormgeven.