Skip to main content

Participatie

Op 28 februari jl. heeft het Participatieplatform Energiepark i.o. (PPE i.o.) besloten om de samenwerking met de gemeente en de ontwikkelingscombinatie Energiepark (OCE) stop te zetten vanwege verschillen in  visie op de participatie. De gemeente heeft in overleg met OCE aan PPE i. o. een bespreekvoorstel gedaan. Ondanks deze inspanning heeft het PPE i.o. besloten om per direct te stoppen met haar werkzaamheden.

Voorgeschiedenis

Sinds 2018 wordt er gewerkt aan het Energiepark. Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk stelde het doel om samen met Ontwikkelingscombinatie Energiepark en de gemeente Leiden een energieke, verbonden en gezonde buurt te realiseren. Na deze succesvolle samenwerking in 2020 tussen NLB, gemeente Leiden en OCE is er een vervolgtraject gestart waarin het PPE i.o. de werkzaamheden van het NLB heeft voorgezet. In het kaderbesluit, vastgesteld in 2021, is afgesproken welke taken onderdeel waren van de werkzaamheden van het PPE i.o.

Wat is er bereikt?

Door het rijke verleden van het Energiepark is er speciale aandacht voor het behoud van het unieke karakter in het gebied.  Om dit te waarborgen, is in samenwerking met het participatieplatform een architectonische supervisor aangesteld. De supervisor heeft een continue rol in de toetsing van de ontwerpen en de architectenselectie. Ook het PPE i.o. was betrokken bij de architectenselectie.  Mede dankzij de samenwerking met het PPE i.o. zijn de huidige plannen, het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, vastgesteld door de raad (30 november 2023). Bovendien zijn er in 2023 onder leiding en begeleiding van PPE i.o. participatietrajecten gestart voor drie deelprojecten binnen het Energiepark: de huidige PLNT-locatie, de Stadsbouwhuis-locatie en het park en de openbare ruimte. Hierbij toonden het PPE i.o  en andere deelnemers keer op keer veel  enthousiasme en inzet.

Huidige stand van zaken en vervolg

In de afgelopen periode hebben gemeente, OCE en PPE i.o. gewerkt aan het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Tijdens dit proces zijn er verschillen van mening ontstaan met betrekking tot de specifieke invulling van participatie in de huidige fase van het project Energiepark. Deze verschillen konden helaas niet worden overbrugd. Nu de projectkaders zijn vastgesteld en het project een nieuwe fase ingaat, is er behoefte aan een aangepaste aanpak en invulling van participatie.

Op dit moment werken de gemeente en OCE aan de invulling van een vervolgtraject voor de participatie. We benadrukken het belang dat we hechten aan de inzet en betrokkenheid van de buurt en belanghebbenden bij de gebiedsontwikkeling van het Energiepark. Deze betrokkenheid willen we voortzetten. Binnenkort delen we meer informatie over hoe dit vervolgtraject vorm zal krijgen

Praat je ook mee?

Wil jij ook actief meepraten over de verdere uitwerking van het ontwikkelplan voor het Energiepark? Binnenkort kun je je aanmelden om mee te denken over één of meerdere deelgebieden in het Energiepark.