Skip to main content

Park en openbare ruimte

Wat gaat hier gebeuren

In de toekomst is er in het Energiepark naast wonen ook ruimte voor een park en groen stadsplein. Stimuleren van ontmoeting in een uitnodigende omgeving, dat is één van onze ambities. Daar wachten we niet mee tot alle woningen gebouwd zijn.

De openbare ruimte in het Energiepark verandert de komende jaren. Het plan is om veel te experimenteren in de openbare ruimte, om te testen hoe de ruimte zo goed mogelijk kan worden gebruikt en ingericht.

 Uitgangspunten uit het Ontwikkelplan

  • Van stenig naar groen
  • Groen, natuur, ecologie en blauw
  • Toegankelijkheid Oost-West en Noord-Zuid
  • Verbinding tussen parken Singelpark
  • Ontmoeting in goede balans
  • Handhaving en sociale veiligheid (convenant)

Op deze locatie komt het volgende programma:

Openbare ruimte

Stand van zaken

Project is in de opstartfase. In Q3 van 2023 stellen we het projectplan samen. Uitgangspunt is nu dat er ruimte komt om te experimenteren met functies en inrichtingen.

Meepraten over deze ontwikkeling

Stakeholders rond het park zijn betrokken bij het opstellen van het projectplan. In de volgende fase kan iedereen ideeën aandragen voor de ‘experimenten’ in het park.

Fasering

Experimenteren en stap voor stap werken aan het ontwerp.