Skip to main content

PLNT en Sleutelsgebouw

Wat gaat hier gebeuren?

Het bestaande gebouw wordt vervangen door nieuwbouw. De bouwhoogte varieert van 4 tot 5 en incidenteel 6 bouwlagen. De ambitie is om meer dan 100 woningen te realiseren, waarvan een gedeelte sociale huurwoningen. Het wordt een mix aan woningtypes (en oppervlaktes). De maatschappelijke opvang krijgt ook een nieuwe huisvesting in Deelgebied E. Er komen 40 autoparkeerplaatsen, half verdiept. En 300 fietsparkeerplaatsen op de begane grond in het nieuwe pand.

Uitgangspunten uit het Ontwikkelplan

  1. Het bestaande gebouw wordt vervangen door nieuwbouw.
  2. Hoogte van de bouwblokken is dusdanig dat het zicht op de Marekerk behouden blijft.
  3. In de uitwerking van de straten staat de sociale veiligheid centraal.
  4. De architectonische uitwerking sluit aan op de historische binnenstad.
  5. Dakgebonden woningen en daktuinen worden ingezet als beeldbepalende elementen.

Stand van zaken

Samen met het Participatieplatform Energiepark zijn de architecten voor de eerste fase geselecteerd. Binnenkort starten zij met het ontwerp voor de eerste appartementen en de maatschappelijke opvang in deelgebied E.

Meepraten over deze ontwikkeling

Het Participatieplatform is aangesloten en beoordeelt wanneer en op welke thema’s er verder geparticipeerd kan worden. Lees meer op de pagina meepraten.

Fasering

Op deze locatie is PLNT gevestigd. Het voornemen is om dit kantoorgebouw in twee fasen te slopen. Door het toegangsgebouw in de eerste fase af te breken, ontstaat ruimte om de vrijgekomen grond inclusief de bestaande openbare ruimte te ontwikkelen.

Op deze plek kan nieuwbouw voor de maatschappelijke opvang en woningen worden gerealiseerd. Daarna kan de maatschappelijke opvang vanuit Nieuwe Energie verhuizen naar de nieuwbouw en kan PLNT worden verplaatst naar Nieuwe Energie. Dan kan de rest van het huidige kantoorgebouw worden afgebroken en kan de tweede fase worden ontwikkeld.