Skip to main content

Tweelinghuis

Wat gaat hier gebeuren

Het huidige Tweelinghuis bestaat feitelijk uit twee gebouwen, de relatieve nieuwbouw aan het park (het parkgebouw) en de ‘oudbouw’ aan de Langegracht.

Een herontwikkeling op de plek van de oudbouw is noodzakelijk ten behoeve van woningbouw (circa 25 woningen). De locatie zal vrijkomen zodra met de huidige gebruiker (Servicepunt71) afspraken zijn gemaakt. 

Het parkgebouw is daarentegen in prima staat, past binnen het gebiedsconcept en blijft daarom zo bestaan.

Uitgangspunten uit het Ontwikkelplan

  • Het oude gedeelte van het Tweelinghuis wordt gesloopt en vervangen door een nieuw woongebouw.
  • Het kinderdagverblijf wordt verplaatst naar de Stadsbouwhuis – locatie.
  • Servicepunt71 gebruikt het gehele tweelinghuis (nieuwere gedeelte)

Stand van zaken

Het aan het Ambachtsplein gelegen Tweelinghuis blijft voorlopig in gebruik door Servicepunt71 en het Kinderdagverblijf.