Skip to main content

Participatiegroep PLNT en Sleutelsgebouw

Het bestaande gebouw wordt vervangen door nieuwbouw. De bouwhoogte varieert van 4 tot 5 en incidenteel 6 bouwlagen.De ambitie is om meer dan 100 woningen te realiseren, waarvan een gedeelte sociale huurwoningen. Het wordt een mix aan woningtypes (en oppervlaktes). De maatschappelijke opvang krijgt ook een nieuwe huisvesting in Deelgebied E. Er komen 40 autoparkeerplaatsen, half verdiept. En 300 fietsparkeerplaatsen op de begane grond in het nieuwe pand.

Hoe vaak komen we bijeen?

Het ontwerpproces van de nieuwbouw kent vier stappen: het schetsontwerp, het voorlopig ontwerp, het definitieve ontwerp en het definitieve ontwerp voor de omgevingsvergunning. Rond elke stap komt de Participatiegroep één en soms twee keer bij elkaar. Het neemt ongeveer een jaar in beslag om te komen van het eerste schetsontwerp tot het laatste ontwerp.

Waar kijken we naar?

De Participatiegroep bepaalt samen met de projectontwikkelaar en de gemeente welke onderdelen van het ontwerp van de nieuwbouw op deze locatie voorgelegd moeten worden aan een grotere groep mensen om te komen tot goed en gedragen ontwerp. Denk aan onderdelen als:

  • het aantal entrees tot een woonhof
  • Stadse straatjes
  • Stimuleren van ontmoeting
  • Sociale veiligheid

Aanmelden

Het Participatieplatform is aangesloten en beoordeelt wanneer en op welke thema’s er verder geparticipeerd kan worden. Je kunt je alvast aanmelden om mee te praten over dit deelgebied via het aanmeldformulier participatiegroepen.

Liever participeren op andere onderdelen van het Energiepark? Dat kan. bijv. op groen/singelpark, locatie PLNT/Sleutels en de maatschappelijke opvang. Als je daar meer belangstelling voor hebt, kun je dat ook laten weten.

Interesseformulier participatie

Interesse om mee te praten? Als je het formulier invult nemen we contact met je op.

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Ik wil meedenken over(Vereist)