Skip to main content

Drie participatiegroepen van start

Drie participatiegrepen zijn van start gegaan: die voor de locaties Stadsbouwhuis en PLNT/De Sleutels en de groep Park en openbare ruimte. De open bijeenkomst op 5 juni 2023 heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Toen stroomden de aanmeldingen ineens binnen. Tientallen waren het er. Het mogen er overigens altijd meer worden.

Participatiegroep Stadsbouwhuislocatie

De participatiegroep Stadsbouwhuislocatie – onder de architecten en ontwikkelaar aangeduid als deelgebied J, of kortweg gebied J – heeft relatief veel mensen getrokken die overwegen te gaan voor een woning op deze nieuwbouwlocatie. Dat is prima, een van de randvoorwaarden voor de participatie is immers ook potentiële toekomstige bewoners te betrekken. De groep is al twee keer bijeen geweest, onder voorzitterschap van Annemiek Hogendorp van het Participatieplatform Energiepark (PPE) en met Erwin Schoof als vaste vertegenwoordiger van ontwikkelaar BPD. De leidraad in de groep zijn voorlopig de achtereenvolgende ontwerpen van het complex van architect Orange: het schetsontwerp (hebben we bekeken), het voorontwerp en het definitief ontwerp.

Belangrijke onderwerpen zijn het zogenoemde gestippeld wonen, ook wel hagelslagwonen genoemd: alle categorieën – dure en middeldure koop en huur, en sociale huur – door elkaar husselen om zo de sociale cohesie te bevorderen. De ontwikkelaar vindt dit onhaalbaar, omdat een dergelijk samengesteld complex. moeilijk te beheren is.  De tweede keer was daarom ook Tess Landsmann van Orange aanwezig. Die zag nog wel wat ruimte; weliswaar geen hagelslag maar wat meer vlokken zit er misschien wel in. Het idee achter gestippeld wonen is dat de mensen in het complex zo makkelijker een community vormen en betrokken zijn bij het geheel en elkaar. Gekeken wordt naar andere manieren om dat te bereiken.

Esther Koelemeij van De Sleutels was er de tweede bijeenkomst ook bij. Zij kon helderheid bieden over veel aspecten van de sociale huur: welke ruimte heeft een sociale verhuurder om bijvoorbeeld huurders te plaatsen die wel wat zien in een community. Niet heel veel, zo bleek, maar wel wat. Huurders kunnen betrokken worden via de bestaande huurdersverenigingen. Een ander bespreekpunt was de parkeergarage: op het maaiveld of half verdiept positioneren. Dat heeft allerlei consequenties voor de woningen daarboven.

Beide bijeenkomsten verliepen geanimeerd. Inmiddels heeft een wissel van de trekker vanuit het Participatieplatform plaatsgevonden: Annemiek Hogendorp is teruggetreden, Jan van der Veer heeft zich aangemeld als nieuwe trekker en is voortvarend aan de gang gegaan.

Nieuwe aanmeldingen zijn welkom, zie de link onderaan dit bericht.

Participatiegroep locatie PLNT/De Sleutels


Begin september is gestart met een participatiegroep voor deelgebied E, de locatie waar nu PLNT is gevestigd. Met acht buurtbewoners en met betrokkenen van de Maatschappelijke opvang is de groep tot nu toe twee keer bijeengekomen. Bouwe Besseling en Roeland de Jong van projectontwikkelaar Steenvlinder zijn erbij om ondersteuning te bieden. De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaking en het benoemen van voor de participatiegroep belangrijke onderwerpen in de aanloop naar het eerste schetsontwerp van de drie architecten die bij dit gebied betrokken zijn. Dat zijn INBO voor de woningen aan de oostzijde (fase 1), Atelier Pro voor de Maatschappelijke opvang (fase 1) en FARO voor de woningen aan de westzijde (fase 2). We hebben onze aandachtspunten zijn naar hen gestuurd en drie weken later was er een tweede bijeenkomst, dit keer met de architecten erbij. Zij lieten hun eerste ideeën voor het schetsontwerp zien, en na wat vragen over en weer heeft de participatiegroep hierover meegedacht en voorstellen aangedragen. Zo vinden we het belangrijk dat het veilig is in de buurt, er verbinding is tussen de toekomstige bewoners, en dat er een mooie doorkijk komt vanaf de Langegracht naar het park. Nu gaan de architecten met deze input verder met hun schetsontwerp. Zodra dat af is wordt een nieuwe participatieavond georganiseerd. Bij alle plannen nemen we uiteraard het Ontwikkelplan als basis, al zie je dat in de loop van het proces bepaalde accentverschuivingen nodig zijn. Het is prettig dat we daarbij betrokken zijn en de vinger aan de pols kunnen houden: onze uitgangspunten en open normen moeten in ere worden gehouden.

Alsnog meedoen? Meld je aan via de pagina ‘Participatieplatform Energiepark‘.

Groep Park en openbare ruimte

De openbare ruimte in het Energiepark verandert de komende jaren. Het plan is om veel te experimenteren om te testen hoe de ruimte zo goed mogelijk kan worden gebruikt en ingericht.

Op 11 september was de eerste bijeenkomst van de participatiegroep Park en Openbare ruimte. Deze groep bestaat uit buurtbewoners en betrokken organisaties. Er is gesproken over de aanpak van het ontwerp- en participatietraject dat zo’n zes jaar in beslag gaat nemen. Komend jaar denkt de participatiegroep mee over de hoofdstructuur van het park: waar komen bijvoorbeeld de paden en waar is het planten van bomen mogelijk? Tussen 2024 en 2029 kunnen de overgebleven vrije ruimtes in het park benut worden voor tijdelijke initiatieven. Rond 2029-2030 volgt dan het participatietraject voor de definitieve aanleg van het park.

Je kunt je nog aansluiten bij onze participatiegroep. Daarnaast kun je deelnemen aan grotere buurtbijeenkomsten waarin de ontwerpplannen worden teruggekoppeld. Vanaf 2024 kun je bovendien ideeën aandragen voor de experimenten; meer informatie daarover volgt nog. Geef je op!

Participatieplatform Energiepark – Energiepark Leiden