Skip to main content

Gemeente, markt en stad bekrachtigen samenwerking 

17 februari 2022

De transformatie van het Energiepark komt dichterbij. Vandaag is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente Leiden en de ontwikkelcombinatie met marktpartijen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Steenvlinder. Zij maakten samen met het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk het ontwikkelplan voor het nieuwe Energiepark. Een pionierstraject in het kader van de nieuwe Omgevingswet, dat ook in de herontwikkeling zijn vervolg krijgt.

Wethouder Fleur Spijker: “Ik ben heel trots dat we deze bijzondere herontwikkeling kunnen starten. Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk nam zelf het initiatief om samen met de gebiedsontwikkelaars en gemeente een mooi en door de buurt en stad gedragen ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving te maken. Dat is uniek in Leiden. Het burgerinitiatief gaat nu samen met andere stadspartners op in een participatieplatform en blijft betrokken bij de ontwikkeling.”

Barbara Wassenaar, namens de ontwikkelcombinatie: “In het Energiepark maken we echt samen de nieuwe buurt, vanaf de start. Het uitgebreide participatietraject krijgt ook in de uitvoering een vervolg doordat het participatieplatform zelfstandig de participatie samen met omwonenden, ondernemers, toekomstige bewoners en de stad blijft inrichten.”

Herma Geboers, voorzitter van het participatieplatform: “Het plan is inspirerend en uitdagend. Als nieuwe voorzitter van het Participatieplatform wil ik me inzetten om hier een mooier stukje Leiden te laten ontstaan, samen met de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Ik vind het belangrijk om samen echte oplossingen te zoeken als er problemen worden voorzien of zorgen zijn.”

Wonen in een stadspark

Het gebied rond de energiecentrale aan de Langegracht en het naastgelegen Stadsbouwhuis wordt in de komende jaren getransformeerd tot een buurt waar in gewoond kan worden, met een mix van wonen, werken, groen en cultuur. Een plek voor mensen uit de buurt en stad om te ontspannen, elkaar te ontmoeten en te genieten van stadsnatuur. Het wordt een innovatieve en energieke buurt in de stad, die goed verbonden is met de omgeving. Mensen kunnen hier gezond leven in een klimaatbestendige omgeving, waar gebouwen van functie kunnen veranderen als dat nodig is. Het nieuwe Energiepark wordt gekarakteriseerd door de kernwaarden energiek, verbonden en gezond. Het industriële erfgoed in het gebied wordt herontwikkeld door de gebruikers die nu al in de historische panden gevestigd zijn. Doordat de energiecentrale zelf langer open blijft, is dit pand geen onderdeel meer van de transformatieopgave, en heeft voormalig ontwikkelpartner MBEG zich teruggetrokken.

Vervolg besluitvormingsproces

Een volgende stap in de besluitvorming over het Energiepark is de vaststelling van het bestemmingsplan verbrede reikwijdte (BPVR), met de juridisch planologische kaders, en het beeldkwaliteitplan (BKP). Voorafgaand hieraan worden in samenwerking met het Participatieplatform Energiepark participatiemomenten met de stad georganiseerd. In de totstandkoming van het beeldkwaliteitplan zijn diverse stakeholders nu al betrokken. De gemeente zal belanghebbenden en direct betrokkenen informeren over de bestemmingsplanprocedure. Hierop volgt de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte en het concept beeldkwaliteitplan. Belanghebbenden en direct betrokkenen kunnen formeel op de plannen reageren door hun zienswijzen of inspraakreacties in te dienen. Vaststelling van het BPVR en BKP vindt naar verwachting voorjaar 2022 plaats.

Op zaterdag 23 september onthulde Yvonne van Delft, wethouder Energie, Werk, Inkomen en Cultuur en projectwethouder van het Energiepark, het beeld van kunstenaar Stijn ter Braak bij het Papegaaisbolwerk. Het kunstwerk staat symbool voor de start van de transformatie van de stenige parkeerplaatsen tot mooie groene plekken en opent letterlijk de deur naar een nieuw woongebied waar de toekomstige en huidige gebruikers en bewoners welkom zijn.

Winnaar van Playground

De voordeur van de conciërge, zoals het kunstwerk heet, is een driedimensionale afbeelding van een voorgevel met daarin een voordeur die op een kier staat. Kunstenaar Stijn ter Braak maakte het werk speciaal voor de tentoonstelling Playground van Beelden in Leiden dat afgelopen voorjaar te zien was op De Hooglandse Kerkgracht. Beelden in Leiden en Energiepark hebben een bijzondere samenwerking tot stand gebracht om een beeld te adopteren, dat door de stad gekozen werd via een enquête. Het werk van Ter Braak werd gekozen door ruim 150 inwoners die hun stem uitbrachten.

Onthulling op Burendag

Dat het werk voor een jaar een plek krijgt in het Energiepark is mede tot stand gekomen dankzij het Mondriaanfonds, BPD Cultuurfonds, BPS, gemeente Leiden en is onthuld tijdens Burendag. Aansluitend organiseerde het projectbureau Energiepark een gezellige burenlunch waarvoor de buurt en toekomstige bewoners waren uitgenodigd.

Symbool voor Samen buurt maken

Het kunstwerk van Stijn ter Braak sluit mooi aan bij het motto ‘Samen maken we de buurt’ van het aangrenzende Energiepark. Dit deel van de stad is volop in ontwikkeling en wordt de komende jaren een levendige stadsbuurt met een mix van wonen, werken, groen en cultuur. Naast woningbouw is er veel ruimte voor cultuur en makers. Met de adoptie van het beeld wordt de kunst- en maakcultuur in dit stadsdeel versterkt.

Initiatieven voor vergroening

Iedereen is welkom om initiatieven in te dienen om een stukje van het Energiepark aan de Langegracht te vergroenen, of iets anders waar we ruimte voor kunnen bieden. Bijvoorbeeld op het oude parkeerterrein (voorheen in gebruik door Portaal) zijn nog leuke initiatieven mogelijk. Een gezamenlijke moestuin? Een ruimte voor spelen of sport? En plek waar je elkaar kunt ontmoeten? Meld je idee via meemaken@energieparkleiden.nl, wij nemen dan contact met je op.