Skip to main content
Participatieplatform Energiepark “Nieuwe Energie” Leiden

Henny van Egmond, beoogd voorzitter Participatieplatform: ‘Zonder wrijving geen glans’

Wie is Henny van Egmond, de ‘beoogd’ voorzitter van het Participatieplatform Energiepark? De organisatieadviseur, geboren en getogen Leidenaar, is volop aan het proefdraaien bij het Platform. ‘Het mag best af en toe botsen. Zolang we maar de gezamenlijk ambitie blijven delen om een prachtige wijk te realiseren.’

‘Meewerken is gaaf’

Van Egmond trad per 1 april aan als opvolger van Herma Geboers die het Participatieplatform Energiepark als eerste een gezicht gaf. Van Egmond: ‘Ik voel het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om iets terug te geven aan de stad waar ik mijn hele leven met heel veel plezier heb gewoond. En ik vind het ook gaaf om wat te kunnen betekenen bij de realisatie van het Energiepark dat Leiden nog mooier gaat maken.’

‘De nieuwe wijk wordt in mijn optiek uniek in Leiden. Een combinatie van historie met delen van het industriële verleden van de stad, een mix van woningen en ruimte voor cultuur en ontspanning. Het is een van de laatste stukken Leiden binnen de singels waar zo’n grote ontwikkeling nog mogelijk is. Ik vind het, als geboren en getogen Leidenaar, gaaf om mee te werken, mee te denken over hoe zo’n wijk eruit komt te zien en te zorgen dat de huidige én de toekomstige gebruikers en bewoners dat ook kunnen doen.’

Je bent nu ruim twee maanden aan het rondkijken bij en rond het Participatieplatform en je hebt met veel mensen gesproken, met de politiek, met ambtenaren, met de ontwikkelaars. Echte participatie vraagt van alle partijen een heel andere werkwijze. Wat zijn je indrukken?

‘Het Participatieplatform ligt in het verlengde van het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk (NLB). Dat kwam er, onder het motto Samen maken we de buurt, door de inspanning van mensen uit de omgeving van het park. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het Ontwikkelplan Energiepark Leiden, dat het kader is waarbinnen de verschillende projecten verder worden uitgewerkt. Na het gereedkomen van het Ontwikkelplan wilden de bestuurders van het NLB de geest van het burgerinitiatief overdragen naar de volgende fase. Dat kreeg vorm in het Participatieplatform.

Het gaat allemaal niet vanzelf, zo bleek uit alle gesprekken die ik heb gevoerd. Vooral omdat de participatie fundamenteel anders is dan in traditionele projecten. Het Participatieplatform praat mee vanaf het begin van de planvorming. In meer traditionele projecten is er pas in een laat stadium inspraak. Vaak kun je dan alleen nog maar kleine aanpassingen voor elkaar krijgen. Dit is echt anders. Het heeft wat tijd gekost om uit te zoeken hoe de nieuwe participatie er voor ons uit moet zien: in de vorm van projectgroepen met voldoende deelnemers.’

Hoe zie jij de positie van het Platform ten opzichte van de gemeente en de ontwikkelaars?

‘Het Participatieplatform Energiepark biedt een platform aan de belangen van de huidige en toekomstige gebruikers en bewoners, betrekt belangrijke stakeholders uit de stad bij de ontwikkeling. We kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Vanuit die positie denken we mee in de projecten. Gemeente, projectontwikkelaars en het Participatieplatform werken samen. Ze delen de ambitie om een prachtige nieuwe wijk te maken. Maar dat wil niet zeggen dat we het altijd eens zijn. Projectontwikkelaars willen natuurlijk mooie projecten realiseren, maar het zijn wel commerciële bedrijven. En dan kan het gebeuren dat ze keuzes maken waar wij het niet mee eens zijn. Hetzelfde geldt voor de gemeente. Ik vind dat niet erg. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat er zonder wrijving geen glans komt. Het mag best af en toe botsen. Zolang we maar die ambitie blijven delen.’

Wat zijn jouw ambities met het Participatieplatform? Wat wil je bereiken?


‘Verschillende zaken. Het Participatieplatform moet groeien. Het is vorig jaar begonnen met zeven mensen. Op de laatste informatieavond op 5 juni zijn er ruim twintig deelnemers bijgekomen die actief willen meedenken in de verschillende projecten. Wat mij betreft worden dat er nog veel meer. En wordt het platform ook veel meer een goede afspiegeling van de mensen die er wonen en komen.’

‘Verder zou ik heel blij zijn als we aan het eind van de rit kunnen concluderen dat door de participatie het Energiepark mooier is geworden en we de basis hebben gelegd voor een leuke wijk, waarin mensen graag komen wonen, cultuur opsnuiven of gewoon recreëren in het groen. Dat betekent niet dat we altijd gelijk moeten krijgen, maar wel dat er ruimte is voor een goed gesprek over de plannen op basis van een gezamenlijke ambitie met respect voor elkaars belangen.’

Wat kenmerkt je manier van werken?

‘Moeilijke vraag. Anderen zeggen vaak dat ik erg direct ben, soms tè. Maar dat mogen ze ook tegen mij zijn, prima. Ook zeggen ze dat ik resultaatgericht ben. Daarbij gaat het mij overigens wel altijd om de inhoud. En ik hou van oplossingen vinden voor ingewikkelde vraagstukken.’

Het participeren moet allemaal met vrijwilligers, al of niet met baan, gebeuren, terwijl de andere partijen bestaan uit betaalde professionals. Hoe creëer je dan toch een gelijk speelveld?

Dat is een van de grote uitdagingen. We hebben niet de gelegenheid en de tijd om alles bij te houden. Daarom ligt er een belangrijke taak bij de gemeente Leiden en de projectontwikkelaars om ons actief en gericht te informeren en niet te overladen met allerlei randzaken. Drie van de zes deelprojecten zitten nu in de beginfase. Wat mij betreft hebben we aan het begin van zo’n project een gezamenlijke kick-off waarbij we bespreken wat vanuit het Ontwikkelplan de belangrijke thema’s zijn, hoe het ontwerpproces voor het deelproject eruitziet en wanneer en op welke punten we participatie van belang vinden. Op die manier kunnen we alle partijen planmatig betrekken. Daar moeten we ook tijd voor krijgen in de planningen en procedures. Maar als we niet actief worden geïnformeerd, kunnen we onze rol nooit uitoefenen.’

Heb je al een favoriete plek in het gebied?

‘Niet echt. Ik loop regelmatig een rondje Singelpark en dan ben ik eigenlijk al verrast over de diversiteit in het gebied. Dat is iets wat we moeten behouden. Als ik de plannen lees, dan word ik wel heel enthousiast van het Ambachtsplein en de mogelijkheden die daar zijn. Dat zou zomaar een kloppend hart kunnen worden, niet alleen voor het Energiepark maar ook voor de rest van Leiden.’

Je bent nu nog ‘beoogd’ voorzitter? Betekent dat dat je je nog kunt bedenken?

‘Dat ben ik niet van plan. Het Participatieplatform wordt in de loop van dit jaar een eigenstandige rechtspersoon, waarschijnlijk een stichting. Ik ben pas officieel voorzitter als we een bestuur hebben en we als zodanig zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.’