Skip to main content

Het bestemmingsplan, hoe staat het daar mee?

Op 28 september stonden het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan voor het Energiepark op de agenda van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Op de plannen konden tot 4 augustus inspraakreacties en zienswijzen worden ingediend.

De gemeente ontving in totaal vierentwintig reacties en zienswijzen. Omwonenden en andere belanghebbenden konden hun reactie aan de raadscommissie toelichten. Het college van burgemeester en wethouders heeft alle reacties beoordeeld en voorzien van een antwoord. Op basis van de reacties zijn het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan op enkele punten gewijzigd. Zo is de geplande brug over de Maresingel nu alleen bestemd voor voetgangers en is er voor dakterrassen een extra voorwaarde opgenomen.

De raadscommissie debatteert op 31 oktober over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. Daarna zal de raad een besluit nemen over de vaststelling van de plannen in de raadsvergadering van 30 november 2023. De video’s van de raadscommissie en de behandelde documenten staan op leiden.parlaeus.nl in de rubriek ‘vergaderingen’. Kijk voor de achtergronden van de plannen en veelgestelde vragen op Energieparkleiden.nl bij ‘De plannen’.