Skip to main content

Het Participatieplatform

Voorjaar 2022 is het Participatieplatform Energiepark voor de herontwikkeling van het Energiepark in het leven geroepen. De Leidse politiek heeft besloten dat participatie een belangrijk element is in het hele proces.

Het Participatieplatform, onder voorzitterschap van buurtbewoner Herma Geboers, staat op de sterke schouders van Nieuw Leids Bolwerk. Dankzij dit burgerinitiatief kwam er, in samenwerking met gemeente en ontwikkelaars, het plan voor het Energiepark dat door de Leidse politiek werd omarmd. Het Participatieplatform neemt de draad op en gaat verder met het betrekken van burgers, bedrijven en organisaties bij de ontwikkeling.

De gemeente Leiden en de Ontwikkelcombinatie Energiepark (OCE), waarin de twee betrokken ontwikkelaars (Steenvlinder en BPD) zich hebben verenigd, zullen hun werkwijze en procedures soms moeten aanpassen aan de mogelijkheden van het Participatieplatform. Dat bestaat uit vrijwilligers, maar wil als gelijkwaardige partner haar bijdrage leveren: het Participatieplatform holt niet achter gemeente en OCE aan om het tempo bij te benen. Zo neemt het Platform niet deel aan alle projectvergaderingen. Wel worden de relevante stukken met het Platform gedeeld en wordt afgestemd hoe en in welk tempo het Platform bijdraagt aan de besluitvorming.


Verder staat cocreatie hoog op de agenda van het Platform. Denk daarbij bijvoorbeeld aan meedenken en meedoen bij het vergroenen van het gebied, en aan participatie bij het ontwerpen van de bebouwing. Bij de architectenselectie, waarbij het Platform ook is betrokken, is daarom een van de aandachtspunten hoe de kandidaten invulling denken te geven aan participatie.

Het Participatieplatform is een stevige en gelijkwaardige samenwerkingspartner. Tot het project helemaal is voltooid, zorgt het Platform voor de inbreng van huidige en toekomstige bewoners en gebruikers van het Energiepark zoals BamBam, EST en de maatschappelijke opvang. Aan het Participatieplatform de taak om al of niet positieve meningen en zorgpunten te verzamelen en die informatie te delen met de andere partners. Uitgangspunt is dat die daar dan ook werkelijk iets mee doen.

Belangrijke thema’s zijn duurzaamheid en sociale veiligheid.

Wil je meepraten over deze en andere onderwerpen, zoals het park of de maatschappelijke opvang, kan zich melden via meepraten@energieparkleiden.nl.

Op zaterdag 23 september onthulde Yvonne van Delft, wethouder Energie, Werk, Inkomen en Cultuur en projectwethouder van het Energiepark, het beeld van kunstenaar Stijn ter Braak bij het Papegaaisbolwerk. Het kunstwerk staat symbool voor de start van de transformatie van de stenige parkeerplaatsen tot mooie groene plekken en opent letterlijk de deur naar een nieuw woongebied waar de toekomstige en huidige gebruikers en bewoners welkom zijn.

Winnaar van Playground

De voordeur van de conciërge, zoals het kunstwerk heet, is een driedimensionale afbeelding van een voorgevel met daarin een voordeur die op een kier staat. Kunstenaar Stijn ter Braak maakte het werk speciaal voor de tentoonstelling Playground van Beelden in Leiden dat afgelopen voorjaar te zien was op De Hooglandse Kerkgracht. Beelden in Leiden en Energiepark hebben een bijzondere samenwerking tot stand gebracht om een beeld te adopteren, dat door de stad gekozen werd via een enquête. Het werk van Ter Braak werd gekozen door ruim 150 inwoners die hun stem uitbrachten.

Onthulling op Burendag

Dat het werk voor een jaar een plek krijgt in het Energiepark is mede tot stand gekomen dankzij het Mondriaanfonds, BPD Cultuurfonds, BPS, gemeente Leiden en is onthuld tijdens Burendag. Aansluitend organiseerde het projectbureau Energiepark een gezellige burenlunch waarvoor de buurt en toekomstige bewoners waren uitgenodigd.

Symbool voor Samen buurt maken

Het kunstwerk van Stijn ter Braak sluit mooi aan bij het motto ‘Samen maken we de buurt’ van het aangrenzende Energiepark. Dit deel van de stad is volop in ontwikkeling en wordt de komende jaren een levendige stadsbuurt met een mix van wonen, werken, groen en cultuur. Naast woningbouw is er veel ruimte voor cultuur en makers. Met de adoptie van het beeld wordt de kunst- en maakcultuur in dit stadsdeel versterkt.

Initiatieven voor vergroening

Iedereen is welkom om initiatieven in te dienen om een stukje van het Energiepark aan de Langegracht te vergroenen, of iets anders waar we ruimte voor kunnen bieden. Bijvoorbeeld op het oude parkeerterrein (voorheen in gebruik door Portaal) zijn nog leuke initiatieven mogelijk. Een gezamenlijke moestuin? Een ruimte voor spelen of sport? En plek waar je elkaar kunt ontmoeten? Meld je idee via meemaken@energieparkleiden.nl, wij nemen dan contact met je op.