Skip to main content

Het Participatieplatform

Voorjaar 2022 is het Participatieplatform Energiepark voor de herontwikkeling van het Energiepark in het leven geroepen. De Leidse politiek heeft besloten dat participatie een belangrijk element is in het hele proces.

Het Participatieplatform, onder voorzitterschap van buurtbewoner Herma Geboers, staat op de sterke schouders van Nieuw Leids Bolwerk. Dankzij dit burgerinitiatief kwam er, in samenwerking met gemeente en ontwikkelaars, het plan voor het Energiepark dat door de Leidse politiek werd omarmd. Het Participatieplatform neemt de draad op en gaat verder met het betrekken van burgers, bedrijven en organisaties bij de ontwikkeling.

De gemeente Leiden en de Ontwikkelcombinatie Energiepark (OCE), waarin de twee betrokken ontwikkelaars (Steenvlinder en BPD) zich hebben verenigd, zullen hun werkwijze en procedures soms moeten aanpassen aan de mogelijkheden van het Participatieplatform. Dat bestaat uit vrijwilligers, maar wil als gelijkwaardige partner haar bijdrage leveren: het Participatieplatform holt niet achter gemeente en OCE aan om het tempo bij te benen. Zo neemt het Platform niet deel aan alle projectvergaderingen. Wel worden de relevante stukken met het Platform gedeeld en wordt afgestemd hoe en in welk tempo het Platform bijdraagt aan de besluitvorming.


Verder staat cocreatie hoog op de agenda van het Platform. Denk daarbij bijvoorbeeld aan meedenken en meedoen bij het vergroenen van het gebied, en aan participatie bij het ontwerpen van de bebouwing. Bij de architectenselectie, waarbij het Platform ook is betrokken, is daarom een van de aandachtspunten hoe de kandidaten invulling denken te geven aan participatie.

Het Participatieplatform is een stevige en gelijkwaardige samenwerkingspartner. Tot het project helemaal is voltooid, zorgt het Platform voor de inbreng van huidige en toekomstige bewoners en gebruikers van het Energiepark zoals BamBam, EST en de maatschappelijke opvang. Aan het Participatieplatform de taak om al of niet positieve meningen en zorgpunten te verzamelen en die informatie te delen met de andere partners. Uitgangspunt is dat die daar dan ook werkelijk iets mee doen.

Belangrijke thema’s zijn duurzaamheid en sociale veiligheid.

Wil je meepraten over deze en andere onderwerpen, zoals het park of de maatschappelijke opvang, kan zich melden via meepraten@energieparkleiden.nl.