Skip to main content

Interessante en gevarieerde presentatie locatie PLNT/De Sleutels

Door Participatieplatform Energiepark

Op maandagavond 13 november presenteerden drie architecten het schetsontwerp aan participatiegroep E, de groep voor het deelgebied waar het gebouw PLNT/De Sleutels nu staat. Er zijn drie architecten betrokken. Er komen huurwoningen, koopwoningen en een aantal woningen in particulier opdrachtgeverschap. Dat betekent dat toekomstige eigenaren grote invloed op de woningen hebben.

Het schetsontwerp is de afronding van de eerste fase, waarin een beeld wordt gevormd van de opbouw van de bouwblokken en de verdeling van het ‘programma’. Hiermee worden de aantallen woningen bedoeld en hun positionering in het blok. We hebben de komende weken tijd om het ontwerp verder te bestuderen en met onze achterban te bespreken. Daaruit volgen aanbevelingen die de architecten meenemen in de uitwerking van hun plannen naar het voorlopig ontwerp.

Architectenburo Faro mocht als eerste hun plannen toelichten. Zij ontwerpen de woningbouw die aansluit op de bestaande bebouwing van de Reineveststeeg. De hoogte die wordt aangehouden is conform het toegestane in het bestemmingsplan. Een mooie overgang, waarbij ze verwijzen naar de woningen die tegen de Pieterskerk aan zijn geplakt. Verder heeft het blok een gevarieerde opbouw, met een mooie binnentuin op de halfverdiepte parkeergarage. Een semi-openbare route voert over de binnentuin naar het park. Nog niet alles is uitgewerkt, maar het ziet er veelbelovend uit.

De maatschappelijke opvang vormt het hart van het plan. Het ontwerp is van atelier Pro, dat ervaring heeft met dit soort projecten. De opzet van het gebouw ziet er logisch uit, met een uitnodigende entree aan de Langegracht. De kamers in het gebouw zijn georiënteerd op het park en de straat, of op een intern terras, waardoor inkijk in de aangrenzende steeg wordt vermeden. De entree aan de parkzijde voor de cliënten leidde tot enkele opmerkingen. Het is een gevoelige overgangszone die nog de nodige uitwerking behoeft.

In de nieuwe plannen sluit het blok direct aan op het buurkavel, waar Inbo architecten een mooie presentatie van liet zien. Het is een mix van sociale huurwoningen, koopwoningen en woningen met veel invloed voor de nieuwe bewoners (CPO). Lange zichtlijnen bepalen het plan, als verbinding met het park, en vanwege het zicht op de Marekerk. De binnenhof was in het ontwerp geheel omsloten, en dat leidde tot de vraag of deze niet te bezoeken zou moeten zijn, zoals  de Leidse hofjes dat ook zijn.

Al met al was het weer een vruchtbare uitwisseling van ideeën. En hoewel er veel partijen zijn die zich met de inhoud en voortgang van het ontwerpproces bemoeien, blijkt het toch waardevol met de blik van de stadsbewoner naar de plannen te kijken, en als participatiegroep ons commentaar te geven. Dat gaat niet zozeer over de architectuur, als wel over de relatie met het openbare gebied, over de toegankelijkheid, over de ogen op straat, en over de plek voor ontmoetingen.

Raakt u geïnspireerd? Er is nog plaats voor een of twee personen in onze groep, bij voorkeur met een achtergrond die nog niet vertegenwoordigd is. Neem contact op met Krijn Tabbers, trekker deelgebied E namens het Participatieplatform Energiepark. Dat kan via deze website: https://energieparkleiden.nl/meepraten/participatiegroep-plnt-en-sleutelsgebouw/