Skip to main content

Plannen Energiepark vastgesteld

In de vergadering van de gemeenteraad op 30 november is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het Energiepark. Met unanieme steun werden zowel het Bestemmingsplan als het Beeldkwaliteitplan voor het Energiepark vastgesteld, wat niet alleen een cruciale mijlpaal betekent, maar tevens het startschot vormt voor de verdere planvorming. In 2024 gaan de participatiegroepen weer van start om gezamenlijk te werken aan het voorlopig ontwerp voor de verschillende deelgebieden.

Een positieve gemeenteraad

Het Bestemmingsplan, dat de ruimtelijke ordening en bestemming van het gebied regelt, biedt een juridisch kader voor de ontwikkeling. Samen met het eveneens goedgekeurde Beeldkwaliteitplan, dat zich richt op de esthetische en ruimtelijke kwaliteit van het gebied, vormen deze plannen de basis voor een duurzaam en aantrekkelijk Energiepark.

Tijdens de raadsvergadering zijn drie moties ingediend, waarvan geen enkele de vaststelling van het BP en BKP in de weg stond. Zo is bijvoorbeeld al gehoor gegeven aan de motie om de bouwhoogte aan te passen aan de Reineveststeeg. Dit is in het schetsontwerp aangepast naar aanleiding van participatie met de buurt. Andere aandachtspunten voor het vervolg van de planvorming zijn; de intentie behouden om zoveel mogelijk groen te creëren en aandacht voor middeldure koop naast de huurmogelijkheden.

Projectwethouder Yvonne van Delft brengt zelf nog een extra aandachtspunt op: de sociale veiligheid in het gebied. Ze benadrukt dat dit aspect een integraal onderdeel zal zijn van het ontwerp en de ontwikkeling, met maatregelen om een veilige leefomgeving te waarborgen.

Het plan én het participatietraject is zeer positief ontvangen door de gemeenteraad.

Samen maken we de buurt

Met de goedkeuring van de plannen is de focus nu verschoven naar de ontwerpfase. Hierin zullen de plannen steeds meer vorm krijgen. Omwonenden, gebruikers van het gebied en toekomstige bewoners worden weer actief betrokken bij deze nieuwe fase. De participatiegroepen voor de verschillende deelgebieden gaan gezamenlijk aan de slag met het voorlopig ontwerp, waarbij ze niet alleen voldoen aan formele kaders, maar ook rekening houden met de wensen en behoeften van de buurt en stad. Deze gezamenlijke inspanningen zullen bijdragen aan een breed gedragen plan voor het Energiepark

Inloopbijeenkomst 30 januari 2024

Op 30 januari 2024 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd om buurt en stad mee te nemen in de stand van zaken rondom de maatschappelijk opvang, dat in de toekomst verhuist van de Nieuwe Energie naar een nieuwbouwlocatie in deelgebied E (het huidige PLNT-gebouw). Meer informatie over deze bijeenkomst, zoals de locatie en tijden worden op een later moment op de website en in de nieuwsbrief bekend gemaakt. Ook ontvang de buurt per post een uitnodiging vanuit de gemeente.

Een nieuwe fase

De komende fase belooft niet alleen verdere concretisering van plannen voor het Energiepark, maar ook intensieve samenwerking tussen alle belanghebbenden om gezamenlijk te bouwen aan een nieuwe levendige stadsbuurt aan de rand van de binnenstad.