Skip to main content

Projectleider Mireille Wiegman (gemeente Leiden) draagt stokje over aan opvolger

Na drie jaar als projectleider vanuit de gemeente Leiden aan het roer te hebben gestaan van de herontwikkeling Energiepark, draagt Mireille Wiegman het stokje over aan haar collega Maarten van Groenigen.

Mireille: “Wat hebben we een werk verzet. Het verder vormgeven van een unieke samenwerking met een burgerinitiatief (Nieuw Leids Bolwerk), ondernemers uit het gebied, Ontwikkelcombinatie Energiepark (BPD-Steenvlinder) en de gemeente. Van Haalbaarheidsstudie naar Ontwikkelplan, Kaderbesluit, Samenwerkingsovereenkomst, Voorbereidingsbesluit. En niet te vergeten het Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitplan die op de agenda staan van Commissie en Raad komende maanden om vastgesteld te worden.

De ontwerpen van de verschillende deelgebieden krijgen meer en meer vorm. En buiten is er ook al van alles te beleven in het kader van Stadmaken: activiteiten en evenementen in het park, bij Est-Leiden Art Hub op het Papegaaisbolwerk, Bambam en Pronck en het pop-up Makershuis ‘de Makerscentrale’ in het oude Stadsbouwhuis. En er staat nog van alles op stapel.

Experimenten in de openbare ruimte vooruitlopend op het definitieve park, overeenkomsten met de ondernemers die zich definitief willen vestigen in het Energiepark. En last but not least een bijzondere vorm van Participatie die verder door ontwikkelt door de aanstaande oprichting van een Participatieplatform Energiepark en later hopelijk een Gebiedsfonds waardoor het gebied blijvend kan floreren.

Het is nogal niet wat in krap 3 jaar tijd! Volgens mij is er een hele mooie basis gelegd waarop het Energiepark verder tot bloei kan komen als een betrokken, energieke en verbonden buurt! Ik wens mijn opvolger Maarten alle succes om dit mooie project verder te brengen.”