Skip to main content

Schetsontwerp voor deelgebied E goedgekeurd

Na goedkeuring van het schetsontwerp voor deelgebied J (Stadsbouwhuis) vorig jaar, is nu ook het schetsontwerp voor deelgebied E (PLNT/Sleutelsgebouw) officieel goedgekeurd door zowel de gemeente als de Ontwikkelingscombinatie Energiepark (OCE). De goedkeuring is een belangrijke mijlpaal, mede bereikt dankzij de zeer betrokken en enthousiaste participatiewerkgroep.

Wat het schetsontwerp uniek maakt, is de integratie van zowel de maatschappelijke opvang, als de ruimte voor zelfbouw in het deelgebied. Twee groepen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) krijgen de kans om gezamenlijk hun eigen woningen te ontwikkelen. Binnenkort zal er meer informatie worden gedeeld over deze mogelijkheden.

In de komende periode zal in samenwerking met de buurt, geïnteresseerden en de betrokken architecten (FARO, INBO en atelier PRO) het schetsontwerp verder uitgewerkt en verfijnd worden tot een voorlopig ontwerp.

Het Energiepark belooft niet alleen een diverse en inclusieve leefomgeving te creëren, maar toont ook het belang en de waarde van de samenwerking tussen gemeente, ontwikkelaars en de lokale gemeenschap bij het realiseren van stedelijke (gebieds)ontwikkelingen.

Bij de verdere uitwerking van het plan zal de participatie voortgezet worden, waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen. Zodra het mogelijk is om je aan te melden, zullen we dit communiceren via zowel de website als de nieuwsbrief.