Twee plannen, de basis voor het Energiepark

30 september 2022

De gemeente Leiden werkt momenteel aan twee plannen om de ontwikkelingen in het Energiepark mogelijk te maken: het bestemmingsplan verbrede reikwijdte en het beeldkwaliteitsplan.  

Aan de plannen ging veel vooraf. Een uitgebreid participatietraject, plannen van de ontwikkelaars in samenwerking met het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk (NLB) en de gebiedsvisie van de gemeente. Samen (ontwikkelaars, NLB en gemeente) maakten we het ontwikkelplan ‘Samen maken we de Buurt’ dat via een kaderbesluit door de gemeenteraad vorig jaar werd vastgesteld. Dit alles vormde de basis voor de concretere uitwerking in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Daarmee wordt, in grote lijnen, duidelijk hoe het nieuwe Energiepark eruit moet gaan zien. 

Het bestemmingsplan is een vertaling van het ontwikkelplan naar juridische en planologische kaders. Een plan waarmee er ruimte is voor wonen, werken, cultuur, stadsnatuur, recreatie, horeca en sporten.  

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de gebouwen en de buitenruimte (is het geheel mooi om te zien?).  

De beschrijving van de vormen en materialen en de foto’s en afbeeldingen in het plan maken duidelijk waaraan de ontwerpen moeten voldoen. In het plan wordt ook aangegeven hoe het Energiepark moet worden verbonden met de omliggende delen van de stad.  

Het college van B&W behandelt deze documenten naar verwachting eind november. Daarna worden ze begin december ter visie gelegd, wat wil zeggen openbaar gemaakt voor commentaar van burgers. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de plannen vast. Bewoners van de buurten rondom het Energiepark krijgen hierover van tevoren een brief met meer uitleg. Ook houden we u op de hoogte via de website.  

Volg Energiepark Leiden
op social media