Skip to main content
NLDxp8r1odnwa316

Twee plannen, de basis voor het Energiepark

Aan de plannen ging veel vooraf. Een uitgebreid participatietraject, plannen van de ontwikkelaars in samenwerking met het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk (NLB) en de gebiedsvisie van de gemeente. Samen (ontwikkelaars, NLB en gemeente) maakten we het ontwikkelplan ‘Samen maken we de Buurt’ dat via een kaderbesluit door de gemeenteraad vorig jaar werd vastgesteld. Dit alles vormde de basis voor de concretere uitwerking in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Daarmee wordt, in grote lijnen, duidelijk hoe het nieuwe Energiepark eruit moet gaan zien.

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan

Het bestemmingsplan is een vertaling van het ontwikkelplan naar juridische en planologische kaders. Een plan waarmee er ruimte is voor wonen, werken, cultuur, stadsnatuur, recreatie, horeca en sporten.

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de gebouwen en de buitenruimte (is het geheel mooi om te zien?).

De beschrijving van de vormen en materialen en de foto’s en afbeeldingen in het plan maken duidelijk waaraan de ontwerpen moeten voldoen. In het plan wordt ook aangegeven hoe het Energiepark moet worden verbonden met de omliggende delen van de stad.

Fasering

De procedure is vertraagd vanwege het voor de gemeente verplichte onderzoek naar de stikstoflast die de nieuwbouwplannen op het Energiepark met zich meebrengen. Dat onderzoek vordert, maar het is nog niet te zeggen wanneer het precies is afgerond. Na afronding van het onderzoek worden de plannen behandelt in het college van B&W. Waarna ze ter visie worden gelegd, wat wil zeggen openbaar gemaakt voor commentaar van burgers. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de plannen vast. Bewoners van de buurten rondom het Energiepark krijgen hierover van tevoren een brief met meer uitleg. We houden u op de hoogte via deze website.

Op zaterdag 23 september onthulde Yvonne van Delft, wethouder Energie, Werk, Inkomen en Cultuur en projectwethouder van het Energiepark, het beeld van kunstenaar Stijn ter Braak bij het Papegaaisbolwerk. Het kunstwerk staat symbool voor de start van de transformatie van de stenige parkeerplaatsen tot mooie groene plekken en opent letterlijk de deur naar een nieuw woongebied waar de toekomstige en huidige gebruikers en bewoners welkom zijn.

Winnaar van Playground

De voordeur van de conciërge, zoals het kunstwerk heet, is een driedimensionale afbeelding van een voorgevel met daarin een voordeur die op een kier staat. Kunstenaar Stijn ter Braak maakte het werk speciaal voor de tentoonstelling Playground van Beelden in Leiden dat afgelopen voorjaar te zien was op De Hooglandse Kerkgracht. Beelden in Leiden en Energiepark hebben een bijzondere samenwerking tot stand gebracht om een beeld te adopteren, dat door de stad gekozen werd via een enquête. Het werk van Ter Braak werd gekozen door ruim 150 inwoners die hun stem uitbrachten.

Onthulling op Burendag

Dat het werk voor een jaar een plek krijgt in het Energiepark is mede tot stand gekomen dankzij het Mondriaanfonds, BPD Cultuurfonds, BPS, gemeente Leiden en is onthuld tijdens Burendag. Aansluitend organiseerde het projectbureau Energiepark een gezellige burenlunch waarvoor de buurt en toekomstige bewoners waren uitgenodigd.

Symbool voor Samen buurt maken

Het kunstwerk van Stijn ter Braak sluit mooi aan bij het motto ‘Samen maken we de buurt’ van het aangrenzende Energiepark. Dit deel van de stad is volop in ontwikkeling en wordt de komende jaren een levendige stadsbuurt met een mix van wonen, werken, groen en cultuur. Naast woningbouw is er veel ruimte voor cultuur en makers. Met de adoptie van het beeld wordt de kunst- en maakcultuur in dit stadsdeel versterkt.

Initiatieven voor vergroening

Iedereen is welkom om initiatieven in te dienen om een stukje van het Energiepark aan de Langegracht te vergroenen, of iets anders waar we ruimte voor kunnen bieden. Bijvoorbeeld op het oude parkeerterrein (voorheen in gebruik door Portaal) zijn nog leuke initiatieven mogelijk. Een gezamenlijke moestuin? Een ruimte voor spelen of sport? En plek waar je elkaar kunt ontmoeten? Meld je idee via meemaken@energieparkleiden.nl, wij nemen dan contact met je op.