Skip to main content
Rond de maquette van het toekomstige Energiepark ontstaat levendige discussie.

Inloopavond bestemmingsplan Energiepark 6 juli 2023

Deze maand heeft het college van burgemeester en wethouders het ‘ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte Energiepark e.o.’ en de beleidsregels ‘Stedenbouwkundige kwaliteiten’ vastgesteld. Tegelijkertijd stelde het college het ‘beeldkwaliteitplan’ voor het Energiepark vast. Op de plannen kunnen van 23 juni tot en met 4 augustus inspraakreacties en zienswijzen worden ingediend.

Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte is een nieuw type bestemmingsplan dat vooruitloopt op de nieuwe omgevingswet. Dit plan schetst de kaders waarbinnen het gebied kan veranderen in een levendige stadsbuurt waar ruimte is voor wonen, werken, cultuur, stadsnatuur, recreatie, horeca en sporten.

Het beeldkwaliteitplan maakt duidelijk waaraan de ontwerpen van de gebouwen en buitenruimte moeten voldoen. Dat gebeurt met beschrijvingen van vormen en materialen en met veel foto’s en afbeeldingen. Deze beide plannen vormen een belangrijke volgende stap voor de ontwikkeling van het gebied tussen de Langegracht, Maresingel, Reineveststeeg en het Huigpark.

Reageren

Wilt u op de plannen reageren of meer informatie over de ontwikkeling van het Energiepark? Kijk voor meer informatie bij de ‘Mededelingen’ in de Stadskrant of op www.leiden.nl/energiepark.

Inloopbijeenkomst Energiepark

Datum: donderdag 6 juli

Tijd:      inloop tussen 19.30 en 21.30 uur

Plaats: PLNT, Langegracht 70, ‘The Workshop’ (begane grond, voormalige ingang De Sleutels)

Aanmelden

Tijdens deze bijeenkomst gaan in op vragen van de bezoekers, er is geen algemene presentatie. U bent van harte welkom. Aanmelden is niet verplicht.