Skip to main content

Een energieke gebiedsontwikkeling

Praat mee over deze nieuwe buurt

Samen maken we de stad

Plannen Energiepark vastgesteld

In de vergadering van de gemeenteraad op 30 november is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het Energiepark. Met unanieme steun werden zowel het Bestemmingsplan als het Beeldkwaliteitplan voor het Energiepark vastgesteld, wat niet alleen een cruciale mijlpaal betekent, maar tevens het startschot vormt voor de verdere planvorming.

Energiepark Dinner Talks

Hoe ontstaan betekenisvolle ontmoetingsplekken die onmisbaar zijn voor gemeenschapsvorming? Hoe creëer je een nieuwe woonbuurt die van waarde is voor bewoners, gebruikers, de buurt en de stad? Belangrijke vragen die ook centraal staan in de ontwikkeling van Energiepark Leiden. Met betrokkenen doken we in het vraagstuk: hoe bouwen we waardevolle communities?

Informatiebijeenkomst maatschappelijke opvang

Op 30 november 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan voor het Energiepark goedgekeurd. Nu de planvorming concreter wordt, starten we met de ontwerpfase voor de maatschappelijke opvang. Om u hierover te informeren, organiseren we een bijeenkomst.