Skip to main content

Participatieplatform

In het Participatieplatform Nieuwe Energie kun je meepraten en meedenken over alle ontwikkelingen op het Energiepark Leiden. Zo worden we in een vroeg stadium betrokken bij de besluitvorming van de gemeente Leiden en kijken we in alle fasen mee bij de architecten die de nieuwe gebouwen op het terrein ontwerpen. Onze inbreng wordt serieus genomen want het Participatieplatform is – uniek in Nederland – een gelijkwaardige partner van de gemeente en de ontwikkelaars. Dat zijn Steenvlinder en BPD, verenigd in de Ontwikkelcombinatie Energiepark (OCE).

Al langer participatie in het gebied

Het Energiepark heeft een hele voorgeschiedenis op het gebied van participatie. Enkele buurtbewoners en burgers die het niet eens waren met de kant die de gemeente Leiden op wilde met het Energiepark, zijn enkele jaren geleden een burgerinitiatief gestart.

Samen met enkele ontwikkelaars en ook weer de gemeente, zijn zij helemaal opnieuw begonnen met nadenken over het Energiepark, waarbij ook groepen Leidenaren werden betrokken. Een ongekende aanpak. Die heeft geleid tot het zgn. ‘Ontwikkelplan- Samen maken we de buurt’, dat eind 2021 het licht zag en dat door de Leidse politiek is omarmd. Het bevat plannen voor wonen, werken, ambachten, cultuur en kleinschalige evenementen in het Energiepark. Het huidige Participatieplatform stapt in de voetsporen van dit burgerinitiatief en neemt het Ontwikkelplan (zie onder ‘Relevante documenten’) als uitgangspunt, in het bijzonder de Open Normen die hierin worden genoemd.

Wie zijn we?

Het Participatieplatform en zijn deelnemers bestaat uit iedereen die in of rondom het Energiepark woont, werkt of er komt voor sport of cultuur. Ook toekomstige bewoners en gebruikers zijn van harte welkom. Deze ‘deelnemers’ van het platform kunnen meedenken en meepraten over deelprojecten of de toekomst van het hele Energiepark. Voor de organisatie van het platform is er een bestuur van zes buurtbewoners en betrokken Leidenaars die zich sinds het voorjaar van 2022 als vrijwilligers hebben gebogen over de taken en mogelijkheden van het Participatieplatform Energiepark: wat willen we precies en hoe willen we dat aanpakken? De uitkomsten daarvan vind je onder Relevante documenten: ‘Wie zijn wij?’ en ‘Organisatie en werkwijze’.

We zoeken onder buurtbewoners, gebruikers, geïnteresseerden, aanstaande buurtbewoners en stedelijke betrokkenen altijd naar deelnemers zodat de participatie breed wordt gedragen.

Wat doen we?

In 2022 hebben we in de startfase van het Participatieplatform enkele bijeenkomsten georganiseerd:

  • Een inloopbijeenkomst op 27/6
  • De bijeenkomst van 19/9

Beide waren bedoeld om meningen op te halen en om te bouwen aan een bestand van mensen die we kunnen betrekken en raadplegen. Dat kan ook door middel van bijv. enquêtes.

  • Verder hebben in een vroeg stadium (vóór de terinzage legging) kunnen reageren op het Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte (BVR) en Beeldkwaliteitsplan (BKP),
  • Zijn we betrokken geweest bij de selectie van de hoofdarchitect en
  • Hebben we deelgenomen aan de architectenkeuze voor de bouwblokken E en J.

Ook hebben we:

  • Op 17 december 2022 deelgenomen aan het winterfestival Lekker Wollig op het Energiepark, met de bedoeling om weer meer mensen bij de participatie te betrekken. Zij konden zich opgeven voor meepraten/meedenken en/of meedoen.

Hoe werken we?

We hebben vier (deel)projecten benoemd die we belangrijk vinden. Dat zijn:

  • Gebied E (locatie PLNT: woningen en Maatschappelijke opvang)
  • Gebied J (locatie Stadsbouwhuis: woningen)
  • Park en vergroening (realisatie van een nieuw stuk Singelpark en verdere vergroening van de wijk)

Deelnemers aan deze projecten, en dat kan iedereen zijn, nemen de participatie met de gemeente en OCE op zich. In de samenwerking met de gemeente werken we volgens een vast stramien.

Downloads bijeenkomsten

Documenten van het Participatieplatform

Interesseformulier participatie

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Ik wil meedenken over(Vereist)