Skip to main content
Participatietrekker van de locatie PLNT/De Sleutels, Krijn Tabbers zoekt nog meer leden voor zijn participatiegroep.

Een werv(el)ende avond van het Participatieplatform Energiepark

Meer dan twintig nieuwe deelnemers leverde de informatie- en wervingsavond van het Participatieplatform Energiepark op 5 juni op. Informatieve presentaties, ruimte om vragen te stellen, zelf meepraten en een borrel toe. Het was kennelijk de juiste mix om veel van de ruim tachtig aanwezigen te werven voor deelname aan het Participatieplatform Energiepark.

De nieuwe aanvoerder van het Platform is geboren Leidenaar Henny van Egmond. Hij volgde op 1 april Herma Geboers op en enthousiasmeerde het publiek: kom erbij!  De aanwezigen werden ook weer een stuk wijzer gemaakt over de stand van zaken in het Energiepark.

Verschillende typen vrijwilligers gezocht

Van Egmond legde uit dat het Platform allerlei soorten deelnemers zoekt: deelnemers aan de verschillende participatieprojectgroepen, bestuursleden en leden van de adviesraad. Deze laatste is een gevarieerde club mensen die het geheel van de participatie op grote lijnen overziet, meekijkt en adviseert. De raad komt tweemaal per jaar bijeen.

Het Participatieplatform, in concreto de participatiegroepen, doet al in de planvorming mee in de verschillende deelgebieden en thema’s van de gebiedsontwikkeling Energiepark – echte participatie dus, in plaats van inspraak achteraf. Daarom is het belangrijk dat de participatiegroepen goed bemenst zijn. Net als het bestuur en de adviesraad. Het Participatieplatform gaat ook de wijdere omgeving, de buurt en de stad, bevragen. Het bestuur faciliteert en zorgt ervoor dat alles gesmeerd loopt. Aanmelden kan trouwens nog steeds, kijk hier.

Onbekend terrein

Net als Henny van Egmond is Ronald Knappers geboren Leidenaar. Knappers, verbonden aan de Leidse Studio VVKH, is architectonisch supervisor van het Energiepark en houdt met een helicopterview in de gaten dat er op het gebied van de architectuur een balans ontstaat. Er hebben in eerder tijden veel Leidenaren hun brood verdiend op het Energiepark, er was veel industrie. Nadat die teloor ging, werd het Energiebedrijf (‘de lichtfabriek’, zeggen de Leidenaren), de dominante gebruiker. Knappers realiseerde zich dat hij tot voor kort, ook door de vele hekken, nooit in het gebied was geweest. En dat geldt voor veel Leidenaren.

De stad geeft antwoorden

Knappers vroeg af wat nu de leidende architectonisch principes in het gebied moesten zijn. Dat het een organisch geheel met de oude stad moet vormen is er een, zei hij. ‘De stad zelf geeft veel antwoorden op vragen over de architectuur op het Energiepark.’ Kenmerkend voor de oude stad zijn veel smalle straatjes, door de eigenaren zelf vaak van veel groen voorzien – bijvoorbeeld de Groenesteeg – en verder niet te hoge, compacte bouw. Die komt er in het Energiepark, opgedeeld in een gevarieerd gevelaanzicht aan de Langegracht, met aan de achterkant een ‘zachte’ overgang naar het park. Een tweede leidend principe is aandacht voor ambachtelijkheid en innovatie. Zoals vroeger in de bedrijven op het terrein maar dan eigentijds, in het Ambachtsgebouw. Een deel van de oude bebouwing blijft, zoals gebouwen die aan de singel staan. De Energiefabriek zelf blijft ook nog een hele tijd in bedrijf, dus moet alle nieuwigheid er omheen geplooid. De wijk wordt groen, zeker ook aan de singel: de strook die wordt opgenomen in het Singelpark. Maar daar niet alleen. De smalle, groene stegen geven doorkijkjes naar het Singelpark.

Vragen en opmerkingen

Vragen/opmerkingen betroffen onder meer het aanhoudend zoemgeluid van de centrale, veel aandacht voor groen terwijl het woord ‘water’ minder valt, en de tijdsinvestering die meedoen kost. Wie het driedimensionaal wilde bekijken: Knappers arriveerde met een forse maquette, die veel aandacht trok en echt een gespreksonderwerp werd.

Daarna was het de beurt aan de trekkers van de drie projectgroepen van het Participatieplatform die van start gaan of net zijn begonnen (locatie Stadbouwhuis). Vervolgens kon iedereen zich naar een van de drie tafels begeven waar over elk van de projecten vragen gesteld konden worden of een mening gegeven. Diverse bezoekers trokken langs meerdere tafels, en meldden zich zelf bij meer dan één project aan.

Overigens komen er meer participatieprojecten, zoals voor het Ambachtsplein. De maatschappelijke opvang is in deze ‘architectenfase’ tijdelijk ondergebracht in het project locatie PLNT/De Sleutels, maar wordt later weer een zelfstandig project.

Participatiegroep locatie Stadsbouwhuis

Hiervan zijn de eerste schetsontwerpen gereed. Er komen sociale huur en middeldure huur, en middeldure en dure koop. Wat er speelt zijn parkeeropties: onder het maaiveld of half verdiept. De keuze heeft grote consequenties voor de bebouwing erboven. En verder is de lichtinval in de steegjes een issue. Ontwikkelaar is de Ontwikkelingscombinatie Energiepark (OCE, die bestaat uit BPD en Steenvlinder). Onder het project valt ook het ‘pareltje van het park’: in haar ontwerp ter plaatse van het parkeerterreintje tussen het huidige Stadsbouwhuis en de flats, heeft bureau Gaaga vier dezelfde stadswoningen – twee verdiepingen en een terras – vernuftig in elkaar geschoven.

De bezoekers van deze tafel vroegen aan de trekker van het participatieproces, Annemiek Hoogendorp, hoe de mix sociale huur, middeldure huur, middeldure koop en dure koop vorm gaat krijgen. Door elkaar of apart geclusterd? Een andere vraag betrof de mix van leeftijden: hoe zorg je ervoor dat kleine kinderen veilig kunnen spelen, pubers kunnen hangen, en ouderen kunnen slapen. Geluidshinder was ook een breder thema, gezien de ervaringen met het Huigpark. Iemand opperde liever geen dakterrassen met mogelijkheden voor feestjes en borrels. En hoe zorg je voor een gedeeld eigenaarschap van bewoners voor hun woonomgeving?

Meer informatie over de participatiegroep Stadsbouwhuislocatie.

Participatiegroep locatie PLNT en Sleutelsgebouw

Krijn Tabbers is trekker van de participatie in de locatie PLNT en Sleutelsgebouw waar twee woonblokken worden gerealiseerd en waar ook de maatschappelijke opvang komt. Ontwikkelaar is de Ontwikkelingscombinatie Energiepark (OCE). Tabbers kreeg veel vragen over de koopconstructies met eigen inbreng: de afbouwcasco’s waarbij de kopers gaan over de indeling van hun woning en het particulier opdrachtgeverschap waarbij kopers het blok samen met de architect ontwerpen. Deze mogelijkheden triggerden bezoekers om in dit stadium al mee te willen doen. En natuurlijk kwam ook de maatschappelijke opvang weer aan de orde, die nauwgezet wordt ingepast. Speciaal daarvoor is een bureau, Atelier Pro met veel ervaring met dergelijke constructies, voor ingeschakeld. De deelnemers in het participatieproject kijken mee met het hele ontwerp, inclusief de maatschappelijke opvang en de sociale huur die er op deze locatie ook komt onder beheer van, wederom, De Sleutels. Mensen die geïnteresseerd waren in een specifiek blok: ook die konden zich aanmelden. En kunnen dat alsnog doen.

Meer informatie over de participatiegroep PLNT en sleutelsgebouw.

Participatiegroep overkoepelend thema Groen/Publieke ruimte

De bezoekers die naar de tafel van het overkoepelend thema Groen en Publieke ruimte kwamen, konden vragen stellen en meningen ventileren aan Annemarie Koopman, participatietrekker van dit thema. Luid en duidelijk klonk de wens voor groen èn blauw (water), ook tussen de woonblokken. Aangezien het feit dat het pleintje in het Huigpark steeds in gebruik is, ook graag meer speelruimte voor kinderen. En een bouwproces van tien jaar biedt absoluut ruimte voor tijdelijke projecten zoals een moestuin.

De zorgen betreffen geluidsoverlast: hoe aantrekkelijker de verblijfsruimte wordt, hoe groter de kans op overlast. Strategisch geplaatst groen kan dit mogelijk wat indammen maar vooral van belang zijn controle en beheer. Wat betreft het specifieke beheer van het groen: er zijn steeds genoeg vrijwilligers te vinden voor het aanplanten van groen, maar regel dan ook het onderhoud daarvan, met name het bewateren in tijden van droogte. En dan dook er nog een klassieker op: hondenpoep. Niet iedereen neemt de drollen van zijn of haar viervoeter mee, helaas.

Meer informatie over de participatiegroep Park en Openbare Ruimte.

Veel nieuwe vrijwilligers

Aan het eind van de avond, voor de levendige borrel van start ging, kwam Henny van Egmond met een leuke boodschap. Meer dan twintig nieuwe deelnemers leverde de informatie- en wervingsavond van het Participatieplatform Energiepark op 5 juni op. Fantastisch! Wil jij ook meedenken? Lees meer op de pagina meepraten. Samen met een vriend of vriendin aanmelden is ook prima.

Download

De presentaties van beoogd voorzitter Henny van Egmond, architectonisch supervisor Ronald Knappers en de trekkers van de projecten kun teruglezen? Download de PDF met de presentaties van de bijeenkomst.

Sfeerimpressie

 

 

Mensen die zich niet hadden aangemeld konden zich natuurlijk alsnog inschrijven.
Participatietrekker van de locatie PLNT/De Sleutels, Krijn Tabbers zoekt nog meer leden voor zijn participatiegroep.
Beoogd voorzitter Henny van Egmond legt de bijzondere rol van het Participatieplatform Energiepark uit.
Supervisor Ronald Knappers bewaakt de architectonische eenheid van het Energiepark. Hij legt uit hoe.
Rond de maquette van het toekomstige Energiepark ontstaat levendige discussie.
Participatieplatform Energiepark"Nieuwe Energie"Leiden
Participatieplatform Energiepark"Nieuwe Energie"Leiden
Participatieplatform Energiepark"Nieuwe Energie"Leiden