Skip to main content

Archieven: Projecten

Park en openbare ruimte

Wat gaat hier gebeuren

In de toekomst is er in het Energiepark naast wonen ook ruimte voor een park en groen stadsplein. Stimuleren van ontmoeting in een uitnodigende omgeving, dat is één van onze ambities. Daar wachten we niet mee tot alle woningen gebouwd zijn.

De openbare ruimte in het Energiepark verandert de komende jaren. Het plan is om veel te experimenteren in de openbare ruimte, om te testen hoe de ruimte zo goed mogelijk kan worden gebruikt en ingericht.

 Uitgangspunten uit het Ontwikkelplan

 • Van stenig naar groen
 • Groen, natuur, ecologie en blauw
 • Toegankelijkheid Oost-West en Noord-Zuid
 • Verbinding tussen parken Singelpark
 • Ontmoeting in goede balans
 • Handhaving en sociale veiligheid (convenant)

Op deze locatie komt het volgende programma:

Openbare ruimte

Stand van zaken

Project is in de opstartfase. In Q3 van 2023 stellen we het projectplan samen. Uitgangspunt is nu dat er ruimte komt om te experimenteren met functies en inrichtingen.

Meepraten over deze ontwikkeling

Stakeholders rond het park zijn betrokken bij het opstellen van het projectplan. In de volgende fase kan iedereen ideeën aandragen voor de ‘experimenten’ in het park.

Fasering

Experimenteren en stap voor stap werken aan het ontwerp.

Stadsbouwhuis

Wat gaat hier gebeuren

Het bestaande gebouw wordt vervangen door nieuwbouw van 3 tot 6 bouwlagen. In totaal komen op deze locatie 145 woningen waarvan 56 woningen sociale huur. Daarnaast komen er 62 autoparkeerplaatsen en 444 fietsparkeerplaatsen.

Uitgangspunten uit het Ontwikkelplan

 • Het bestaande gebouw wordt vervangen door nieuwbouw.
 • De architectonische uitwerking sluit aan bij de historische binnenstad.
 • De nieuwe gebouwen voorzien in een grote variëteit aan woningtypes.
 • De sociale huurwoningen komen zoveel mogelijk verspreid in het complex en er zal zo min mogelijk onderscheid worden gemaakt tussen sociale huurwoningen en andere woningen.
 • In de nieuwe gebouwen is ruimte voor gemeenschappelijke functies.

Stand van zaken

De sloop van het Stadsbouwhuis laat zeker tot 1 oktober 2024 op zich wachten. Tot die tijd heeft de gemeente het pand verhuurd aan Gapph, een leegstandsbeheerder, die het stadsbouwhuis heeft verbouwd tot 100 wooneenheden op de verdiepingen voor starters, spoedzoekers en studenten. Op de begane grond wordt tijdelijk een pop up Makerscentrale gemaakt

Meepraten over deze ontwikkeling

Geef je op voor de participatiegroep Stadsbouwhuis (J).

Tweelinghuis

Wat gaat hier gebeuren

Het huidige Tweelinghuis bestaat feitelijk uit twee gebouwen, de relatieve nieuwbouw aan het park (het parkgebouw) en de ‘oudbouw’ aan de Langegracht.

Een herontwikkeling op de plek van de oudbouw is noodzakelijk ten behoeve van woningbouw (circa 25 woningen). De locatie zal vrijkomen zodra met de huidige gebruiker (Servicepunt71) afspraken zijn gemaakt. 

Het parkgebouw is daarentegen in prima staat, past binnen het gebiedsconcept en blijft daarom zo bestaan.

Uitgangspunten uit het Ontwikkelplan

 • Het oude gedeelte van het Tweelinghuis wordt gesloopt en vervangen door een nieuw woongebouw.
 • Het kinderdagverblijf wordt verplaatst naar de Stadsbouwhuis – locatie.
 • Servicepunt71 gebruikt het gehele tweelinghuis (nieuwere gedeelte)

Stand van zaken

Het aan het Ambachtsplein gelegen Tweelinghuis blijft voorlopig in gebruik door Servicepunt71 en het Kinderdagverblijf.

Ambachtsplein

Wat gaat hier gebeuren?

Het Ambachtsplein is een belangrijke plek in het gebied. Het wordt dé dynamische plek van ontmoeting, kleinschalige evenementen en expositie van ambachten (traditioneel, maar ook moderne ‘makers’) en producten.

Op deze locatie komt het volgende programma:

Het plein is het ‘kloppend hart’ van het gebied waar steenhouwerij Bambam en brouwerij Pronck werken aan een podium en een terras. Om elkaar te ontmoeten en om een Pronck-biertje te proeven.

Op het plein komt ook een markant ‘Makershuis’. Dat is een op zichzelf staande nieuwbouwontwikkeling. Makers kunnen hun eigen werkruimtes realiseren. Dit gebouw kan uitgevoerd worden als een tijdelijk gebouw, gedeeltelijk opgetrokken met herbruikbare materialen uit gesloopte gebouwen in het Energiepark.

Stand van zaken

Binnenkort uitwerking plannen op basis van het Ontwikkelplan.

PLNT en Sleutelsgebouw

Wat gaat hier gebeuren?

Het bestaande gebouw wordt vervangen door nieuwbouw. De bouwhoogte varieert van 4 tot 5 en incidenteel 6 bouwlagen. De ambitie is om meer dan 100 woningen te realiseren, waarvan een gedeelte sociale huurwoningen. Het wordt een mix aan woningtypes (en oppervlaktes). De maatschappelijke opvang krijgt ook een nieuwe huisvesting in Deelgebied E. Er komen 40 autoparkeerplaatsen, half verdiept. En 300 fietsparkeerplaatsen op de begane grond in het nieuwe pand.

Uitgangspunten uit het Ontwikkelplan

 1. Het bestaande gebouw wordt vervangen door nieuwbouw.
 2. Hoogte van de bouwblokken is dusdanig dat het zicht op de Marekerk behouden blijft.
 3. In de uitwerking van de straten staat de sociale veiligheid centraal.
 4. De architectonische uitwerking sluit aan op de historische binnenstad.
 5. Dakgebonden woningen en daktuinen worden ingezet als beeldbepalende elementen.

Stand van zaken

Samen met het Participatieplatform Energiepark zijn de architecten voor de eerste fase geselecteerd. Binnenkort starten zij met het ontwerp voor de eerste appartementen en de maatschappelijke opvang in deelgebied E.

Meepraten over deze ontwikkeling

Het Participatieplatform is aangesloten en beoordeelt wanneer en op welke thema’s er verder geparticipeerd kan worden. Lees meer op de pagina meepraten.

Fasering

Op deze locatie is PLNT gevestigd. Het voornemen is om dit kantoorgebouw in twee fasen te slopen. Door het toegangsgebouw in de eerste fase af te breken, ontstaat ruimte om de vrijgekomen grond inclusief de bestaande openbare ruimte te ontwikkelen.

Op deze plek kan nieuwbouw voor de maatschappelijke opvang en woningen worden gerealiseerd. Daarna kan de maatschappelijke opvang vanuit Nieuwe Energie verhuizen naar de nieuwbouw en kan PLNT worden verplaatst naar Nieuwe Energie. Dan kan de rest van het huidige kantoorgebouw worden afgebroken en kan de tweede fase worden ontwikkeld.

De Energiecentrale

Wat gaat hier gebeuren?

De Energiecentrale is inclusief de schoorsteen een iconische beeldbepaler in de binnenstad van Leiden. Het huidige gebruik van de centrale wordt voor onbepaalde tijd voortgezet.

In de verre toekomst is het wellicht mogelijk dat het gebouw een nieuwe multifunctionele invulling krijgt met openbare toegankelijke functies zoals een techniekmuseum, stads – hotel of cultureel centrum.

Stand van zaken

Zolang de Energiecentrale (Uniper) in gebruik is, is er de wens om het gebouw meer contact te laten maken met de omgeving. Samen met Uniper wordt nagedacht over hoe een in gebruik blijvend industrieel complex zich verhoudt ten opzichte van de gewenste transformatie van de omgeving.

Papegaaisbolwerk

Wat gaat hier gebeuren?

Het Papegaaisbolwerk met haar bijzondere industriële bebouwing is bij uitstek dé locatie voor kunst, cultuur en lichte horeca. De Leiden Art HUB is in de maak. Door EST Art Foudation zijn voorstellen gemaakt. Wanneer de plannen haalbaar zijn gaan ze door, in eerste instantie in tijdelijke en later in definitieve vorm.

Uitgangspunten uit het Ontwikkelplan

De historische panden worden, bij goedkeuring op haalbaarheid, herbestemd volgens het voorgestelde plan van EST.

Stand van zaken

Op dit moment zorgt EST Art Foundation als placemaker voor het Energiepark al voor levendigheid met de Leiden Art Hub. In samenwerking met binnenlandse en buitenlandse kunstenaars worden tentoonstellingen georganiseerd.

Fasering

Door EST zijn voorstellen gemaakt die ze – na gebleken haalbaarheid – gaan uitvoeren, in eerste instantie in tijdelijke en later in definitieve vorm.

De Nieuwe Energie

Wat gaat hier gebeuren

Het oude monumentale gebouw van de voormalige wolspinnerij blijft behouden en het blijft een bedrijfsverzamelgebouw.

Uitgangspunt uit het Ontwikkelplan

Voor een open karakter worden er grote openingen gemaakt in de gevel. Dat zorgt voor verbinding met het park.

De Nieuwe Energie krijgt het volgende programma:

 1. Huisvesting PLNT bedrijfsverzamelgebouw + zelfstandige horeca
 2. Kantoorfunctie (gelijk aan bestaand)
 3. Zaalverhuur (gelijk aan bestaand)

Stand van zaken

Op dit moment is De Nieuwe Energie een verzamelplaats voor bedrijven, zalenverhuur, bedrijfsrestaurant, de dak- en thuislozenopvang Stichting De Binnenvest en de thuisbasis van woningcorporatie Portaal.