Nieuwsoverzicht

28 feb 2023

Verder vergroenen van het Energiepark tijdens NLdoet

Samen met de vrienden van het Singelpark, Pronck, de Binnenvest, Est en de vrijwilligers uit de buurt steken we de handen uit de mouwen om de buurt verder te vergroenen. Wij doen mee met NLdoet op 11 maart. Jouw hulp is van harte welkom!

15 feb 2023

Kwaliteit in het gebied maken, hoe doe je dat?

Dat Energiepark prachtig wordt, staat buiten kijf. Deze ontwikkeling gaat Leiden nog mooier maken. Maar hoe doe je dat, hoe maak je samen met de inwoners van de stad écht kwaliteit in ruimtelijk, architectonisch, landschappelijk en sociaal opzicht?

14 feb 2023

Energiepark Leiden als case op het jaarcongres Stedelijke Transformatie

De samenwerking tussen de buurt, gemeente Leiden en de projectontwikkelaars BPD gebiedsontwikkeling en Steenvlinder is uniek. Voor het eerst in Nederland zitten bewoners bij een gebiedstransformatie gewoon gelijkwaardig in de Stuurgroep.

19 jan 2023

Vacature: Voorzitter gezocht voor het Participatieplatform Energiepark Leiden

De participatie in het Energiepark Leiden gaat een nieuwe fase in. Daarom is het platform op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

De buurt maken we samen 
Participatie is een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling van het Energiepark Leiden, waarin de gemeente Leiden, de projectontwikkelaars (Steenvlinder en BPD) en het Participatieplatform als gelijkwaardige partners optrekken. 

Het doel van het Participatieplatform is dat zij haar tentakels uitsteekt in de Leidse samenleving. Om betrokken partijen zoals buurtbewoners, nieuwe bewoners, belanghebbenden en belangstellenden te betrekken bij deze binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en hun meningen en oordelen peilen.

28 dec 2022

Selectieprocedure architecten Energiepark Deelgebied J (Stadsbouwhuis) afgerond

Het Energiepark Leiden krijgt vorm en kleur. De eerste architecten voor deze bijzondere gebiedsontwikkeling zijn bekend, zij richten zich op Deelgebied J; het Stadsbouwhuis.

Nu kan met het Ontwikkelplan als basis, gestart worden met het schetsontwerp. De architectenselectie kwam – net als het ontwikkelplan– tot stand samen met de buurt. De ontwikkeling van het Energiepark Leiden is een samenwerking tussen het participatieplatform, de gemeente Leiden en de Ontwikkelcombinatie Energiepark, bestaande uit BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Steenvlinder.

30 sept 2022

Lekker Wollig in het Energiepark

Het belooft een koude winter te worden, maar in het Energiepark zitten we er half december warmpjes bij. Op zaterdag 17 december, van 13.00 – 18.00 uur vindt daar het winterfestival ‘Lekker Wollig’ plaats.

Het Energiepark wordt een levendige stadsbuurt met een mix van wonen, werken, cultuur, stadsnatuur, recreatie, horeca en sporten. Een echt Leidse plek waar mens en stad samenkomen. Het park wordt met fiets- en wandelroutes verbonden met de stad. Ook wordt deze plek uitgebreid met maatschappelijke, culturele en ambachtelijke functies. ‘Lekker Wollig’ laat je nu al kennismaken met de diversiteit van het Energiepark door een bonte verzameling activiteiten. Kom langs op zaterdag 17 december en laat je inspireren door deze groene plek met historische gebouwen, kunstenaars en ambachtslieden. De ingang van het Energiepark is te bereiken via het fietspad richting het Papegaaisbolwerk.

01 okt 2022

Stadmaken: wat is dat, wat doen we?

Stadmaken, wat is dat nou eigenlijk? En wat doen we dan in het Energiepark?  

Vanuit het project Energiepark bouwen Wessel Tiessens, Berci Florian en Niels Dijkstra van Urban Sync aan het Energiepark door middel van allerlei activiteiten. Iedereen kan meedoen. Ik zie je denken: “Leuk, maar wat doet een stadmaker en wat kan ik daarmee?”. Goede vraag, hieronder doen we kort onze aanpak uit de doeken en geven we aan hoe jij mee kan doen.  

30 sept 2022

Twee plannen, de basis voor het Energiepark

De gemeente Leiden werkt momenteel aan twee plannen om de ontwikkelingen in het Energiepark mogelijk te maken: het bestemmingsplan verbrede reikwijdte en het beeldkwaliteitsplan.  

30 sept 2022

Supervisor benoemd voor architectuur Energiepark

Architect Ronald Knappers is benoemd tot ‘architectonisch supervisor’ voor het Energiepark. Zijn langjarige ervaring en positief kritische houding gaven de doorslag. Het wordt zijn taak te bewaken dat de ontwerpen van de verschillende nieuwe gebouwen met voldoende kwaliteit op elkaar en op het industriële erfgoed aansluiten. 

30 sept 2022

Stadmaken: wat is dat, wat doen we?

Stadmaken, wat is dat nou eigenlijk? En wat doen we dan in het Energiepark?  

Vanuit het project Energiepark bouwen Wessel Tiessens, Berci Florian en Niels Dijkstra van Urban Sync aan het Energiepark door middel van allerlei activiteiten. Iedereen kan meedoen. Ik zie je denken: “Leuk, maar wat doet een stadmaker en wat kan ik daarmee?”. Goede vraag, hieronder doen we kort onze aanpak uit de doeken en geven we aan hoe jij mee kan doen.  

30 sept 2022

Participatie rode draad door ontwikkeling Energiepark

Dit voorjaar is het Participatieplatform voor de herontwikkeling van het Energiepark in het leven geroepen. De Leidse politiek heeft besloten dat participatie een belangrijk element is in het hele proces. 

11 mei 2022

Het industriële verleden beleven

De identiteit van het Energiepark wordt sterk gekenmerkt door haar industriële verleden. Bijzondere historische gebouwen vertellen het verleden van dit deel van de binnenstad. Het Papegaaisbolwerk en het filtergebouw langs het water, de indrukwekkende Energiecentrale met iconische schoorsteen, de aan de Energiecentrale grenzende voormalige Vuilverbranding en Nieuwe Energie als een markant gebouw uit diezelfde tijdsperiode. 

Door het opnieuw gebruiken van deze gebouwen kunnen de bezoekers van het Energiepark de gebouwen in de loop van de gebiedsontwikkeling bezoeken of van dichtbij beleven. 

13 juni 2022

Samen maken we de buurt

27 juni inloopavond volgende fase Energiepark van Ontwikkelplan naar ontwerp

Benieuwd naar de ontwikkelingen van het Energiepark? Het participatieplatform Energiepark (i.o.) nodigt u uit, in samenwerking met de gemeente Leiden en Ontwikkelcombinatie Energiepark, voor de inloopavond ‘Van Ontwikkelplan naar ontwerp’. Op 27 juni 2022 bent u van harte welkom!

Datum:             Maandagavond 27 juni

Tijd:                  Tussen 19.30 en 21.30 uur

Locatie:            PLNT, Langegracht 70 in Leiden

Aanmelden:      Niet nodig

Voor iedereen die zich wil informeren over het Participatieplatform Energiepark (i.o.) en de huidige stand van zaken rond deze gebiedsontwikkeling en herinrichting van het gebied tussen de Langegracht en de singel, het Energiepark e.o.

11 mei 2022

Ontdek de stadsnatuur van het Energiepark

Op 22 mei staat het Energiepark leiden in het teken van ‘De dag van de biodiversiteit’. Tussen 12 uur – 16 uur ben je van harte welkom om deel te nemen aan de workshops of andere activiteiten die door onze stadspartners worden georganiseerd.  

4 mei 2022

Expositie & Fundraiser Oekraïne EST Art Foundation

EST Art Foundation is samen met hun internationale partners solidair met Oekraïne. Om deze reden organiseren zij gezamenlijk een expositie en een extra fundraiser. De opening van de expositie is van 12 tot 22 mei. Het fundraising dinner is op 21 mei. Aanmelden hiervoor kan via onderstaande link.  

4 april 2022

Dag van de Verhalen

Afgelopen zondag 3 april was de ‘Dag van de Verhalen’ op de kalender van Leiden European City of Science 2022. Het Energiepark sloot daar graag bij aan! Diverse verhalenvertellers waren aanwezig op deze bijzondere locatie midden in Leiden en deelden hun verhaal. Het Leidsch Dagblad bezocht ons.

22 maart 2022

Energiepark, een plek vol verhalen

Van origine is het Energiepark Leiden hét centrum van industriële nijverheid in Leiden, met de monumentale energiecentrale als eyecatcher. Bijzondere historische gebouwen vertellen het verleden van dit deel van de binnenstad.

Het Papegaaisbolwerk en het filtergebouw langs het water, de indrukwekkende Energiecentrale met iconische schoorsteen, de aan de Energiecentrale grenzende voormalige Vuilverbranding en Nieuwe Energie. Bijzondere historische gebouwen boordevol bijzondere mensen met prachtige verhalen.

Op zondag 3 april 2022 bent u van harte welkom om op verhaal te komen in het Energiepark aan de Lange Gracht in Leiden. De activiteiten zijn kosteloos en kijkt u op het tijdsschema voor de aanvangstijden.

17 februari 2022

Gemeente, markt en stad bekrachtigen samenwerking bij herontwikkeling Energiepark Leiden

De transformatie van het Energiepark komt dichterbij. Vandaag is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente Leiden en de ontwikkelcombinatie met marktpartijen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Steenvlinder. Zij maakten samen met het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk het ontwikkelplan voor het nieuwe Energiepark. Een pionierstraject in het kader van de nieuwe Omgevingswet, dat ook in de herontwikkeling zijn vervolg krijgt.
27 Januari 2022 - Leidsch Dagblad

Informatieavond Beeldkwaliteitsplan

Op dinsdag 25 januari organiseerde de gemeente Leiden een informatieavond over het Beeldkwaliteitsplan Energiepark. Deze avond was niet alleen informatief, maar zeker ook interactief. De avond startte met een presentatie van architect Group A. Daarna werden de 50 aanwezigen in groepjes opgesplitst om per thema ideeën te delen en vragen te stellen. Het Leidsch Dagblad schreef een uitgebreid verslag.
6 Januari 2022 - Leidsch Dagblad

Verlicht rondje om de fabriek

Er brandt licht in het toekomstige Energiepark in Leiden. Op verschillende plekken rond de energiecentrale aan de Langegracht zijn in deze donkere dagen lichtprojecties en videokunstwerken te zien. Een wandelrondje om de fabriek werpt een nieuw licht op dit enigszins desolate deel van de stad. Initiatiefnemers van “Through the looking glass II “ zijn Guido Winkler en Iemke van Dijk van EST Art Foundation, momenteel gevestigd in de watergasfabriek in het Energiepark. Vorig jaar is er tijdens de eerste editie met veel enthousiasme gereageerd op hun initiatief om kunst toegankelijk te maken tijdens de winterlockdown. De installaties brengen licht, verwondering en verbinding tijdens de wintermaanden en fleuren het Energiepark op tot en met 27 februari. Through the looking Glass II is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Leiden en de ontwikkelcombinatie Energiepark.

Juni 2021

Samen maken we de buurt

In februari 2021 is het ontwikkelplan ‘Samen maken we de buurt’ gepresenteerd. Dit plan is het resultaat van een onderzoek naar de herontwikkeling van het Energiepark. Het onderzoek werd uitgevoerd door de gemeente Leiden samen met het Nieuw Leids Bolwerk, BPD, Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep. In juni 2021 is het ontwikkelplan via een kaderbesluit vastgesteld door de gemeenteraad van Leiden. In een uitgebreid interview vertellen de samenwerkingspartners hoe zij dit unieke traject met elkaar hebben vormgeven.

September 2021

Schoorsteen Lichtfabriek verlicht

De schoorsteen van de Uniper-centrale aan de Langegracht staat in de schijnwerpers. Met gekleurd licht wordt de windkracht geprojecteerd. Er staan vier LED-spots op het dak die reageren op een windmeter. De tekst veranderd van kleur, afhankelijk van de windkrachtsterkte. De projectie is zichtbaar vanaf het centrum van Leiden.
Januari 2022

European City of Science in het Stadsbouwhuis

Leiden European City of Science 2022 is een wetenschapsfestival van 365 dagen, boordevol activiteiten, lezingen, workshops, excursies, tentoonstellingen en evenementen, voor iedereen met een nieuwsgierige geest. We stellen de begane grond van het Stadsbouwhuis beschikbaar aan European City of Science.

In talloze congressen en bijzondere bijeenkomsten worden de grote vraagstukken van deze tijd belicht. Tegelijkertijd ontwerpen we met en voor inwoners van stad en streek een verrassend programma waarbij elke dag een ander nieuwsgierig makend onderwerp centraal staat. Hét doel van Leiden European City of Science is om wetenschap en samenleving te verbinden.

Volg Energiepark Leiden
op social media